• BIST 94.258
  • Altın 208,807
  • Dolar 5,3142
  • Euro 6,0769
  • Bilecik 19 °C

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ  AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI KURULUŞLARIN12 AY SÜRELİ ŞOFÖR DAHİL YAKIT HARİÇ TAŞIT KİRALAMA

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI KURULUŞLARIN

12 AY SÜRELİ ŞOFÖR DAHİL YAKIT HARİÇ TAŞIT KİRALAMA

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze Bağlı Kuruluşların 12 Ay süreli Şoför dahil yakıt hariç Taşıt Kiralama hizmet

alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2017/556120

1-İdarenin

a) Adresi :Gazi Paşa Mah.Tevfik Bey Cad.Arz birlik İş Merkezi A Blok 11100 11 BİLECİK

MERKEZ/BİLECİK

b) Telefon ve faks numarası :2282122037 - 2282121940

c) Elektronik Posta Adresi :bilecik@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı Kuruluşlarına 4 adet

Pick-up ve 3 adet Minibüs kiralanması işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde (1 adet Pick-up en az 4+1) ,

Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde (3 adet Pick-up en az 4+1), Bilecik

Saffet Şeker Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğünde (1 adet en az 16+1 Minibüs) ve

Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde (1 adet en

az 11+1 Minibüs Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde (1 adet en az 16+1

Minibüs) tür.

c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :BİLECİK AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ - GAZİPAŞA

MAHALLESİ ATATÜRK BUL ARZBİRLİK APT A BLOK MERKEZ / BİLECİK

b) Tarihi ve saati :30.11.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak

düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhaleye Katılacak olan isteklilerin ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde Ulaştırma Bakanlığının Karayolu

Taşıma Yönetmeliği hükmü gereğince;

1)İstekli Karayollları Taşıma Yönetmeliği gereğince Minibüs sınıfına giren araçlarda D2 yetki belgesini teklifi ile

birlikte ihale dosyasında verecektir.

2)İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi kısımları için; İstekliler teklif ettiği araçların; Marka, Ticari Adı Ve Model

Yılı'nı gösterir bir belgeyi ihale dosyasında verecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil

memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın

korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin

% 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya

teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamuda veya özel sektörde yapılan sürücülü araç kiralama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı BİLECİK AİLE VE SOSYAL

POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ - GAZİPAŞA MAHALLESİ ATATÜRK BUL ARZBİRLİK APT A BLOK MERKEZ

/ BİLECİKadresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BİLECİK AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ - GAZİPAŞA

MAHALLESİ ATATÜRK BUL ARZBİRLİK APT A BLOK MERKEZ / BİLECİK adresine elden teslim edilebileceği

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir

iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde

bırakılacaktır. (BN 472)

Bu haber toplam 829 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Bilecik Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 228 212 40 29 Faks : 0 228 212 40 29