• BIST 93.616
  • Altın 208,990
  • Dolar 5,3413
  • Euro 6,0898
  • Bilecik 6 °C

BİLECİK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI YENİPAZAR, İNHİSAR,GÖLPAZARI İLÇE DEVLET HASTANELERİ İÇİN ODUN VE KÖMÜR MAL ALIMI İHALESİ

BİLECİK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI YENİPAZAR, İNHİSAR,GÖLPAZARI İLÇE DEVLET HASTANELERİ İÇİN ODUN VE KÖMÜR MAL ALIMI İHALESİ
BİLECİK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYEHALK SAĞLIĞI KURUMU

Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlı Yenipazar,İnhisar,Gölpazarı İlçe Devlet Hastaneleri için Odun ve Kömür Mal Alımı İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2017/407757
1-İdarenin
a) Adresi :BİLECİK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ERTUĞRULGAZİ MH.TARLABAŞI
SK 11100 BİLECİK MERKEZ/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası :2282122030 - 2282120007
c) Elektronik Posta Adresi :hsm11.destek@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :Yenipazar İlçe Devlet Hastanesi 25 Ton Kömür ve 10 Ton Odun, İnhisar İlçe Devlet Hastanesi 25 Ton Kömür ve 10 Ton Odun,Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi 65 Ton Kömür ve 2 Ton Odun.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :Yenipazar, İnhisar ve Gölpazarı İlçe Devlet Hastaneleri
c) Teslim tarihi :SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 1 (BİR) GÜN İÇERİSİNDE İŞE BAŞLANILACAKTIR. 15 GÜN İÇERİSİNDE TESLİMAT TAMAMLANACAKTIR. AYRICA İŞ BAŞLAMA YAZISI YAZILMAYACAKTIR
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü/Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati :23.08.2017 - 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: KÖMÜR İÇİN: İSTEKLİ İTHALATÇI İSE İTHALATÇI KAYIT BELGESİ, ÜRETİCİ İSE UYGUNLUK İZİN BELGESİ, DAĞITICI İSE DAĞITICI KAYIT BELGESİ, SATICI İSE KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ İBRAZ ETMEK ZORUNDADIR. (ASIL VEYA NOTER ONAYLI)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
YÜKLENİCİ FİRMA KÖMÜR İÇİN, İDARENİN TEKNİK ŞARTNAMESİNE UYGUNLUĞUNU GÖSTERİR ANALİZ RAPORUNU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN YETKİLENDİRİLEN ÇEVRE REFERANS LABORATUVARLARINDAN ALMIŞ OLMALIDIR. YÜKLENİCİ ANALİZ RAPORUNU SÖZLEŞME İMZA TARİHİNDEN ÖNCE İDAREYE SUNMAK ZORUNDADIR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü/Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. BN (363)

Bu haber toplam 1760 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Bilecik Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 228 212 40 29 Faks : 0 228 212 40 29