• BIST 98.991
  • Altın 220,037
  • Dolar 5,5632
  • Euro 6,4169
  • Bilecik 17 °C

BİLECİK VALİLİĞİ VE EK BİNALARI İLE 7 İLÇE HÜKÜMET KONAĞI (13 ABONE) BİNALARI İÇİN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI İŞİ BİLECİK VALİLİĞİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

BİLECİK VALİLİĞİ VE EK BİNALARI İLE 7 İLÇE HÜKÜMET KONAĞI (13 ABONE) BİNALARI İÇİN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI İŞİ BİLECİK VALİLİĞİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Bilecik Valiliği ve ek binaları ile 7 İlçe Hükümet Konağı (13 Abone) binaları için elektrik enerjisi alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2018/13212
1-İdarenin
a) Adresi :Bilecik Valiliği Hürriyet Mahallesi Dumlupınar 5. Sokak No:2 BİLECİK 11100 BİLECİK MERKEZ/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası :2282123941 - 2282123941
c) Elektronik Posta Adresi :ramazan.karatas@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :Bilecik Valiliği ve ek binaları ile 7 İlçe Hükümet Konağı (13 Abone) binaları için 470.000 kwh elektrik enerjisi alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Bilecik Valiliği Hükümet Konağı ve ekbinalrı ile 7 İlçe Hükümet Konağı hizmet binaları
c) Teslim tarihi :Sözleşme taraflarca imzalandıktan sonra yüklenici firma PMUM'a kayıt işlemlerini yaptıracak ve İhaleye taraf İdarelere yönelik Elektrik Enerjisi alımı işi 01.03.2018 tarihinde saat 00:01'de başlayacak; 28.02.2019 tarihinde
saat: 00:00 da sona erecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Bilecik Valiliği-Hürriyet Mah.Dumlupınar 5.Sokak No:2-BİLECİK
b) Tarihi ve saati :30.01.2018 - 15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Lisans Yönetmeliği hükümleri gereğince serbest tüketicilere elektrik satışı yapabileceğine ilişkin, geçerliliği olan Lisansının asıl veya noter onaylı suretini vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 80 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik Valiliği-Hürriyet Mah.
Dumlupınar 5.Sokak No:2-BİLECİK adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Valiliği-Hürriyet Mah.Dumlupınar 5.Sokak No:2-BİLECİK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. (BN 16)

Bu haber toplam 622 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Bilecik Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 228 212 40 29 Faks : 0 228 212 40 29