• BIST 98.466
  • Altın 225,391
  • Dolar 5,7085
  • Euro 6,6128
  • Bilecik 17 °C

AKARYAKIT ALIM İŞİ BİLECİK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT ALIM İŞİ  BİLECİK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AKARYAKIT ALIM İŞİ BİLECİK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2017/644430

1-İdarenin

a) Adresi :ISTIKLAL MAHALLESI ERTUGRULGAZI CADDESI 7 11100 BİLECİK MERKEZ/ BİLECİK

b) Telefon ve faks numarası :2282123252 - 2282121802

c) Elektronik Posta Adresi :fen@bilecik.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :200.000 litre Motorin (Eurodizel), 12.000 litre. Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (95 Oktan)-Mal Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Motorin Eurodizel(Takribi) 5.000 lt’lik dilimler halinde veya iş programına göre

yüklenici tarafından Belediye atölyesinde bulunan akaryakıt tankına konulacaktır.Kurşunsuz Benzin 95 Oktan(95

Oktan) ise(idarenin öngörmesi halinde ) yüklenicinin sözleşme imzalandıktan sonra 5 (beş) iş günü içerisinde

nakliye dahil, geçici ve bedelsiz olarak Belediyemiz atölyesine getireceği akaryakıt tankına/tanklarına konulacak

teslim (Sözleşme imzalandıktan sonra 5 (beş) iş günü içerisinde Belediye araçlarının depolarına teslimatını sağlayacak

şekilde) edilecektir

c) Teslim tarihleri :Motorin Eurodizel(Takribi) 5.000 lt’lik dilimler halinde veya iş programına göre

yüklenici tarafından Belediye atölyesinde bulunan akaryakıt tankına konulacaktır.Kurşunsuz Benzin 95 Oktan(95

Oktan) ise(idarenin öngörmesi halinde ) yüklenicinin sözleşme imzalandıktan sonra 5 (beş) iş günü içerisinde

nakliye dahil,geçici ve bedelsiz olarak Belediyemiz atölyesine getireceği akaryakıt tankına/tanklarına konulacak

teslim (Sözleşme imzalandıktan sonra 5 (beş) iş günü içerisinde Belediye araçlarının depolarına teslimatını sağlayacak

şekilde) edilecektir. Yüklenici tarafından sözleşme imzalandıktan sonra 5 iş günü içerisinde getirilmeyen ve

montajı yapılmayan akaryakıt tankları için günlük (her gün için )2.000,00 (İki Bin ) TL gecikme cezası uygulanacak

olup, ilk hakedişte kesinti yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :Ertuğrulgazi Cad. No:7 Belediye Sarayı/BİLECİK

b) Tarihi ve saati :03.01.2018 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu

izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a)Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ya da Bayisi olduğuna dair,EPDK’danalınmış,sözleşme bitimine

kadar geçerlilik süresinin devam edeceği Bayilik Lisansı veya Dağıtıcı Lisansı belgelerinin aslı ya da noter onaylı

suretinin verilmesi

b)Bayisi bulunduğu Akaryakıt ve Pazarlama Kuruluşundan alınmış ve süresi bitimine kadar geçerlilik süresi

dolmamış Yetkili Bayi olduğunu kanıtlayan Bayilik Belgesi’nin veya bu hususu kanıtlayan sözleşmenin aslı veya

Noter Onaylı suretinin verilmesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya

bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart

forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin

% 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler

veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Her türlü akaryakıt ürünleri benzer iş olarak kabul edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik Belediyesi/Fen

İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Belediye Başkanlığı/Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine

ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde

bırakılacaktır. (BN 525)

Bu haber toplam 499 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Bilecik Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 228 212 40 29 Faks : 0 228 212 40 29