• BIST 93.616
  • Altın 210,074
  • Dolar 5,3413
  • Euro 6,0898
  • Bilecik 5 °C

BİLECİK POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE AKARYAKIT

BİLECİK POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE AKARYAKIT

BİLECİK POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE AKARYAKIT

alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2017/558911

1-İdarenin

a) Adresi :BESIKTAS MAHALLESI NECATI ÖNEN CADDESI 50 11100 MERKEZ/BİLECİK

b) Telefon ve faks numarası :2282120315 - 2282120397

c) Elektronik Posta Adresi :info@bilecikpomem.pol.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :6.000 Litre Kurşunsuz Benzin ( 95 Oktan ) ve 21.000 Litre Motorin ( Euro Dizel)

Toplam:27.000LitreAkaryakıtAlımı.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Yükleniciye ait Akaryakıt İstasyonlarındaki pompalardan idarenin araçları

tarafından alınacak olup, İdareye ait jeneratöre ise yüklenici tarafından

doldurulmak suretiyle alınacaktır.

c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine

veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden

itibaren mal teslimi peyderpey idareye ait araçlara yükleniciye ait akaryakıt

istasyonlarına uğradıkça yapılacaktır. İdarenin jeneratörü için alınacak akaryakıt

ise İdarenin sözlü ya da yazılı talebi doğrultusunda, her türlü nakliye, yükleme,

boşaltma, tartı ve istif işi ile ilgili doğacak masraflar Yüklenici ‘ye ait olmak üzere,

jeneratörün yakıt deposuna yüklenici tarafından doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :Beşiktaş Mah. Necati Önen cad. no:50 11100 BİLECİK

b) Tarihi ve saati :15.11.2017 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu

izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca, İsteklinin Akaryakıt Dağıtım Kuruluşu olması

durumunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK´dan) alınmış ve vize süresi geçmemiş Dağıtıcı Lisansı,

İsteklinin akaryakıt ürünleri bayisi olması durumunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK´dan)

alınmış ve vize süresi geçmemiş Bayilik Lisansı ve bayisi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış ihale

tarihi itibarı ile bayiliğin devam ettiğine dair belge veya Bayilik Sözleşmesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik Defterdarlığı Muhasebe

Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine

ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde

bırakılacaktır. (BN 470)

Bu haber toplam 659 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Bilecik Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 228 212 40 29 Faks : 0 228 212 40 29