BOZÜYÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

BOZÜYÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Sayı : 2023/610 E. 2024/1 K.

Yapılan açık yargılama sonunda;Düzce, Merkez, Çınardüzü nüf. ky. Cahit kızı, 1982 d.lu, 14...96 TC. nolu Aslıhan Taşkıran'ın"Aslıhan" olan ön isminin “Aslı” olarak TASHİHİNE, nüfus siciline bu şekilde TESCİLİNE, karar verildiği TMK'nın 27/2 md. uyarınca ilan olunur. 20/03/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02013916