• BIST 92.508
  • Altın 232,349
  • Dolar 5,8402
  • Euro 6,7038
  • Bilecik 14 °C

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (HBYS) HİZMETİ ALINACAKTIR BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (HBYS) HİZMETİ ALINACAKTIR BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI 1 BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN HBYS HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2018/69068
1-İdarenin
a) Adresi :ErtuğrulgaziMh. Mevlana Sk. No:32 11100 MERKEZ BİLECİK MERKEZ/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası :2282100254 - 2282100252
c) Elektronik Posta Adresi :khb11.malihizmet@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :24 AYLIK HBYS HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI 1. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ ( HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI, GÖLPAZARI İLÇE DEVLET HASTANESİ, PAZARYERİ İLÇE DEVLET HASTANESİ, İNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ, YENİPAZAR İLÇE DEVLET HASTANESİ)
c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.04.2018, işin bitiş tarihi 01.04.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (ERTUĞRULGAZİ MAH. MEVLANA SOK. , NO:32 1 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI BİLECİK)
b) Tarihi ve saati :09.03.2018 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1-İhaleye HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) yazılım üreticisi olarak iştirak edecek istekliler; Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün 2015/17 sayılı genelgesi doğrultusunda, KTS’ne (Kayıt ve Tescil Sistemine) kaydını yaptırmış olan firmaların yer aldığı Sağlık Bakanlığı internet sitesinde ilan edilen liste içerisinde bulunduklarına dair belgeyi teklif dosyalarında sunmalıdır.
2-İstekliler teklif ettikleri uygulama yazılımının veri tabanı yönetim sistemlerini ve işletim sistemlerinin isim, sürüm(versiyon) ve lisansında model bilgilerine dair bir belgeyi teklif dosyasında sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İstekliler, idarenin uygun bulduğu yerde ( DEMO için gerekli olan her türlü donanım istekiler tarafından temin edilecektir.)Uygulamalı HBYS tanıtımı (DEMO) yapacaktır. DEMO sonucunda teknikşartnameye uygun olmadığı tespit edilen istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU KURUM, KURULUŞLARI VEYA ÖZEL SEKTÖRLE YAPILAN HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (HBYS) VEYA LABORATUVAR BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (LBYS) BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (Ertuğrulgazi Mah. Mevlana Sok. No:32. 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Karşısı Bilecik) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  ERTUĞRULGAZİ MAH. MEVLANA SOK. NO:32 1 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI BİLECİK) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. (BN 76)

Bu haber toplam 991 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Bilecik Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 228 212 40 29 Faks : 0 228 212 40 29