İLAN T.C.BİLECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

İLAN T.C.BİLECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

İLAN
T.C.
BİLECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

ESAS NO        : 2016/17 Esas
KARAR NO      : 2016/130
Davalı             : 1- BİLECİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
Davacı            : 2- AKİLE SAKA
Davacı Akile Saka tarafından, davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan İsim Tashihi davasının Mahkememizde yapılan açık yargılaması sonucunda;
Mahkememizin 26/02/2016 tarih, 2016/17 Esas ve 2016/130 Karar sayılı ilamı ile;
“Davanın KABULÜ İLE, Bilecik İli Merkez İlyasca Köyü, CN:29, HN:36, BSN:35 de nüfusa kayıtlı 01/08/1950 Bilecik doğumlu, Emin ve Sıddıka kızı, 29722205470 TC Kimlik nolu davacı AKİLE SAKA’nın “AKİLE” olan isminin “ŞERİFE” olarak değiştirilmesine” karar verilmiş olup, iş bu kararın taraflara tebliğinden itibaren 15 gün içinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği hususu ilan olunur

(BN 119)

Bu haber toplam 1659 defa okunmuştur