• BIST 94.682
  • Altın 223,716
  • Dolar 5,6803
  • Euro 6,5153
  • Bilecik 10 °C

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİLECİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİLECİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

Şube Müdürlüğümüz Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkında bulunan, aşağıda belirtilen tesislerimizin İşletmeciliği işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 inci maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca “Kapalı Teklif ” usulü ile yapılacaktır. İhalede ayrıca 5577 sayılı kanun hükümleri uygulanacaktır.
İhale Şartnamesi ve ekleri; Orman ve Su İşleri Bakanlığı II.Bölge Müdürlüğü Bilecik Şube Müdürlüğünün Ertuğrulgazi mh. Yediler cd. No:15 Bilecik adresinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların Şartname Bedelini; Orman ve Su İşleri Bakanlığı II. Bölge Müdürlüğü Bilecik Şube müdürlüğü Döner Sermeye İşletmesinin T.C.Ziraat Bankası Bilecik Şubesindeki TR43 0001 0001 1857 3543 4850 01 IBAN nolu Banka hesabına yatırmaları ve belgelemeleri gerekmektedir.
Teklifler yukarıda belirtilen adresteki İhale Komisyonu Başkanlığına 01 / 03 / 2018 Perşembe günü saat 14.00’a kadar verilecektir.
İhale 01 / 03 / 2018 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatte Ertuğrulgazi Mh. Yediler cd. No:15/1 adresindeki Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2.Bölge Bilecik Şube Müdürlüğü ‘nde yapılacaktır.
İhale ile verilecek Tesisin adı/Yeri Muhammen Bedeli Geçici Teminatı Şartname Bedeli İhale Saatı Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı; Kapı Girişi+ Kır Kahvesi İşletmeciliği 5.000,00 TL. 500,00 TL. 50,00 TL. 14.00
İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler:
1.İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre
Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
2.Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
3.Türkiye'de tebligat için adres göstermek.
4.Bu iş için 5.000,00 TL tutarına veya Muhammen Bedelin 10 katına denk gelecek kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış belgelerin aslını vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri, bağlı kuruluşlar veya % 50’ den fazla Kamu Sermayesi kullanan iştirakleri bu madde hükmünden muaftır)
5.Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri, bağlı kuruluşlar veya % 50’ den fazla Kamu Sermayesi kullanan iştirakleri bu madde hükmünden muaftır) İsteklinin;
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
6.İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri, bağlı kuruluşlar veya % 50’ den fazla Kamu Sermayesi kullanan iştirakleri bu madde hükmünden muaftır)
a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden faaliyetleri en az 1 (bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:
Not-1: İhaleye konu saha, yapı ve tesisin özelliğine göre ihaleyi gerçekleştirecek birim tarafından ek düzenleme yapılabilir.
Not-2: İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.
Not-3: İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilir.
b) En son faaliyette bulunduğu veya faaliyetine devam ettiği işletmecilik işi konusunda ilgili İdareden alınmış referans mektubu. (Bir sözleşme kapsamında işletmecilik faaliyetini yürüten gerçek veya tüzel kişilerden istenilecektir.)
7. İmza sirküleri vermek. İsteklinin;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.
8.İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
9.İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
10.Vergi dairesinden alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri, bağlı kuruluşlar veya % 50’ den fazla Kamu Sermayesi kullanan iştirakler bu madde hükmünden muaftır)
11.İhale ilan tarihinden sonra alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri, bağlı kuruluşlar veya % 50’ den fazla Kamu Sermayesi kullanan iştirakler bu madde hükmünden muaftır)
12. İhale ilan tarihinden sonra alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri, bağlı kuruluşlar veya % 50’ den fazla Kamu Sermayesi kullanan iştirakler bu madde hükmünden muaftır)
13. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak
teklif dosyasına konulması.
14. İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10'u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını vermek.
15. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek. (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.)
16-Bu ilanda belirtilmeyen hususlarda Şartname hükümleri geçerli olacaktır.
İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerle Teklif Mektuplarını 01 / 03 / 2018 Perşembe günü saat: 14.00’ a kadar İhale Komisyonu Başkanlığına elden teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu değildir. İlan olunur. (BN 74)

Bu haber toplam 746 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Bilecik Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 228 212 40 29 Faks : 0 228 212 40 29