T.C. BİLECİK İCRA DAİRESİ 2015/8509 ESAS  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BİLECİK İCRA DAİRESİ 2015/8509 ESAS  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BİLECİK
İCRA DAİRESİ
2015/8509 ESAS
 TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen tasınmazın cinsi, niteligi, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TASINMAZIN
Özellikleri : Bilecik Il, Merkez Ilçe, 0 Ada No, 3011 Parsel No, Kovalık Mevkii , Gülümbe Köyü Köyü, Parselin killi-tınlı toprak yapısında orta bünyeli, kurak, toprak derinligi orta, 2. sınıf tarım arazisidir. Yapılan inceleme sonucu parsel üzerinde bu üretim sezonunda hububat üretimi yapıldıgı ve hasat edildigi alanın halen anız durumunda oldugu görüldü. Üzerinde ekonomik deger ifade edecek herhangi bir üretim materyali bulunmadıgı tespit edildi. Kıymet takdirine konu parselde kuru sartlarda her türlü tarla bitkileri ve meyve üretiminin yapılabilecegi belirlenmistir. Tarımsal özelliklerinin yanı sıra parselin tarla olmasına ragmen Bilecik sehir merkezine çok yakın oldugu, Seyh Edebali Üniversitesi Yerleskesinin hemen arkasında yer aldıgı belirlenmistir. Sehrin ve Üniversitenin genisleme alanında olması nedeni ile olusan beklentilerin bu bölgedeki tarım arazilerinin bedellerini yükselttigi bilinmektedir.
Adresi   : Gülümbe köyü, Kovalık Mevkii, 3011 Parsel, Merkez / Bilecik
Yüzölçümü   : 7.520 m2
Arsa Payı  : TAM
Imar Durumu : Imar planı dısında ve mücavir alan sınırı içerisinde kalmaktadır.
Kıymeti  : 165.440,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Serhler : Bilecik Seyh Edebali Üniversitesinin 18.12.1998 tarihli kamulastırma serhi devam etmekte olup, bu parselin ruhsata tabi islemler yapılmaması kaydıyla mevcut vasfıyla (tarla veya bag vb.) kullanılmasında sakınca yoktur.
1. Satıs Günü : 21/07/2016 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satıs Günü : 18/08/2016 günü 14:00 - 14:10 arası
Satıs Yeri   : Cumhuriyet Mahallesi, Bilecik Adliyesi, Alt Zemin Kat, Çay Ocagı Önü
Satıs sartları :
1- Ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen degerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satıs giderlerini geçmek sartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadıgı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki besincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen degerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satıs giderlerini geçmesi sartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satıs talebi düsecektir.
2- Artırmaya istirak edeceklerin, tahmin edilen degerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satıs pesin para iledir, alıcı isteginde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, tasınmazın aynından dogan vergiler satıs bedelinden ödenir.
3- Ipotek sahibi alacaklılarla diger ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanagı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylasmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satıs bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Icra ve Iflas Kanununun 133 üncü maddesi geregince ihale feshedilir. Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diger zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. Ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Sartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildigi takdirde isteyen alıcıya bir örnegi gönderilebilir.
6- Satısa istirak edenlerin sartnameyi görmüs ve münderecatını kabul etmis sayılacakları,
7-Tasınmazın degeri dikkate alındıgında, ihale esnasında teminat miktarının çok yüksek olması nedeniyle ihale anında paranın sayılmasının mümkün olmaması (Müdürlügümüzde para sayla makinesinin bulunmaması) ve sahte para çıkması ihtimallerine binaen nakit teminat alınmamasına,
8- Teminatın;
a) Dosyamıza yönelik kesin ve sartsız teminat mektubu,
b) Bilecik Icra Müdürlügünün Bilecik Merkez Vakıfbank’ta bulunan TR 6200 0150 0158 0072 9051 9699 Kasa hesabına dosya numarası ve açıklama yazıldırılmak suretiyle yatırılan para,
c) Teminat miktarının Icra Müdürlügünde bulunan pos cihazından çekilmek suretiyle alınan slip örnegi, (Yapılan anlasmalar geregi yalnızca Vakıfbank Bankamatik kartı kullanılabilmektedir) 
Makbuzların ihale dosyasına ibrazı halinde ihale alıcısının ihaleye katılımının saglanmasına,
Baskaca bilgi almak isteyenlerin 2015/8509 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlügümüze basvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) Ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karsılık gelmektedir.            

(BN 171)

Bu haber toplam 1667 defa okunmuştur