T.C. BİLECİK İCRA DAİRESİ 2016/801 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BİLECİK İCRA DAİRESİ 2016/801 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BİLECİK
İCRA DAİRESİ
2016/801 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri   : Bilecik İl, Merkez İlçe, 1054 Ada No, 313 Parsel No, İsmetpaşa Mahallesi, 17 Bağımsız Bölüm. Bahçelievler Mahallesi, İstiklal Caddesi, No:34/B Zemin Kat 17 nolu Bağımsız bölüm adresidir. Taşınmazın konum olarak güney, doğu, batı ve kuzey yönlerine cephesi bulunmaktadır. Bölgede A101 market, diyaliz merkezi, Malhatun ilköğretim okulu, Balahatun Camii, Uğur Mumcu Parkı ve KYK kız öğrenci yurdu bulunmaktadır. Bölgeden Bilecik merkezine 5 dakikada bir kalkan minibüsler ile gidilebilmektedir. Bina zemin + 5 normal kattır. Taşınmaz zemin kattadır. Binanın zemin katları dükkan 5 normal katı meskendir. Bina dış cephesi plastik boyadır. Bina giri katında 3 adet dükkan(depo) niteliğindedir. Satışa konu dükkan orta tarafta bulunmaktadır. Zemin katta bulunan dükkanların farklı girişleri bulunmakta ve girişi yol kotundan sağlanmaktadır. Dükkanın güney yönüne cephesi vardır. 45,44 m2 kullanım alanına sahip büyük bir salondan ve bir adet lavabodan oluşmaktadır. Dükkanın ön cephesi 6 metre uzunluğunda olup camekan kaplamadır. Giriş kapısı ve camekan kaplama pvc doğramadır. Söz konusu bağımsız bölümün zeminleri seramik olup duvarlar ise plastik boya ile boyalıdır. Duvar boyalarının büyük bir çoğunluğu bakımsızlık nedeni ile deforme olmuştur. Elektrik tesisatı aktif olarak çalışmaktadır. Doğalgaz bağlantısı ve tesisatı bulunmamaktadır. Bağımsız bölüm kıymet takdiri tarihi itibariyle depo olarak kullanılmaktadır. Bina B3 yapı sınıfında olup 15 yıl (takribi) yaşa sahip betonarme yapıdır.
Adresi    : Bahçelievler Mahallesi, İstiklal Caddesi, No:34/B Zemin Kat 17 nolu Bağımsız bölüm
Yüzölçümü  : 775,18 m2
Arsa Payı   : 47/2100
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=2.00 Hmax=15.50 konut+ticaret alanında kalmaktadır.
Kıymeti     : 72.704,00 TL
KDV Oranı      : %1
Kaydındaki Şerhler  : Tapu kaydında olduğu gibidir
1. Satış Günü    : 30/06/2016 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü    : 28/07/2016 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri: Cumhuriyet Mahallesi, Bilecik Adliyesi, Alt Zemin Kat, Çay Ocağı Önü
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri   : Bilecik İl, Merkez İlçe, 1054 Ada No, 313 Parsel No, İsmetpaşa Mahallesi, 16 Bağımsız Bölüm Bahçelievler Mahallesi, İstiklal Caddesi, No:34/C Zemin Kat 16 nolu Bağımsız bölüm adresidir. Taşınmazın konum olarak güney, doğu, batı ve kuzey yönlerine cephesi bulunmaktadır. Bölgede A101 market, diyaliz merkezi, Malhatun ilköğretim okulu, Balahatun Camii, Uğur Mumcu Parkı ve KYK kız öğrenci yurdu bulunmaktadır. Bölgeden Bilecik merkezine 5 dakikada bir kalkan minibüsler ile gidilebilmektedir. Bina zemin + 5 normal kattır. Taşınmaz zemin kattadır. Binanın zemin katları dükkan 5 normal katı meskendir. Bina dış cephesi plastik boyadır. Bina giri katında 3 adet dükkan(depo) niteliğindedir. Satışa konu dükkan en sol tarafta bulunmaktadır. Zemin katta bulunan dükkanların farklı girişleri bulunmakta ve girişi yol kotundan sağlanmaktadır. Dükkanın güney ve batı yönüne cephesi vardır. 37,70 m2 kullanım alanına sahip büyük bir salondan oluşmaktadır. Dükkanın ön cephesi 4,5 metre uzunluğunda olup camekan kaplamadır. Giriş kapısı ve camekan kaplama pvc doğramadır. Söz konusu bağımsız bölümün zeminleri seramik olup duvarlar ise plastik boya ile boyalıdır.Elektrik tesisatı aktif olarak çalışmaktadır. Taşınmaz içerisinde lavabo ve wc bulunmadığından ötürü su tesisatı bulunmamaktadır. Doğalgaz bağlantısı ve tesisatı bulunmamaktadır. Isıtıcı olarak elektirikli ısıtıcılar kullanılmaktadır. Bağımsız bölüm kıymet takdiri tarihi itibariyle kırtasiye dükkanı olarak kullanılmaktadır. Bina B3 yapı sınıfında olup 15 yıl (takribi) yaşa sahip betonarme yapıdır.
Adresi   : Bahçelievler Mahallesi, İstiklal Caddesi, No:34/C Zemin Kat 16 nolu Bağımsız
Yüzölçümü     : 775,18 m2
Arsa Payı   : 38/2100
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=2.00 Hmax=15.50 konut+ticaret alanında kalmaktadır.
Kıymeti   : 64.090,00 TL
KDV Oranı   : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir
1. Satış Günü : 30/06/2016 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 28/07/2016 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri   : Cumhuriyet Mahallesi, Bilecik Adliyesi, Alt Zemin Kat, Çay Ocağı Önü
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
7-Taşınmazın değeri dikkate alındığında, ihale esnasında teminat miktarının çok yüksek olması nedeniyle ihale anında paranın sayılmasının mümkün olmaması (Müdürlüğümüzde para sayla makinesinin bulunmaması) ve sahte para çıkması ihtimallerine binaen nakit teminat alınmamasına,
8- Teminatın;
a) Dosyamıza yönelik kesin ve şartsız teminat mektubu,
b) Bilecik İcra Müdürlüğünün Bilecik Merkez Vakıfbank’ta bulunan TR 6200 0150 0158 0072 9051 9699 Kasa hesabına dosya numarası ve açıklama yazıldırılmak suretiyle yatırılan para,
c) Teminat miktarının İcra Müdürlüğünde bulunan pos cihazından çekilmek suretiyle alınan slip örneği, (Yapılan anlaşmalar gereği yalnızca Vakıfbank Bankamatik kartı kullanılabilmektedir)
Makbuzların ihale dosyasına ibrazı halinde ihale alıcısının ihaleye katılımının sağlanmasına,
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/801 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

(BN 161)

Bu haber toplam 1656 defa okunmuştur