• BIST 93.469
  • Altın 227,107
  • Dolar 5,7332
  • Euro 6,5830
  • Bilecik 15 °C

T.C.BİLECİK İCRA DAİRESİ 2016/8750 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.BİLECİK İCRA DAİRESİ 2016/8750 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
T.C.BİLECİKİCRA DAİRESİ2016/8750 ESASTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Bilecik İl, Merkez İlçe, 0 Ada, 2727 Parsel, BEYCE Mahalle/Köy, Söz konusu taşınmaza ulaşım bilecik Merkezden Bursa

istikametine gidilirken Beyce, İlyasça, Cumalı köylerine ulaşım sağlayan köy yoluna girilerek yaklaşık 4 km ilerlendiğinde Beyce köyüne ulaşılmaktadır.

Söz konu parsel köy içi yapılaşma alanında bulunmaktadır. Parsel köy muhtarlığına 450 mt, Köy kuran kursuna(eski köy okulu) ise 110

mt.uzaklıktadır. Parselin sathi kaplamalı köy ara yoluna cephesi bulunmaktadır. Söz konusu parsel köyün batı kısmında kalmaktadır. Etrafında

besihaneler bulunmaktadır.Taşınmaz üzerinde mesken amaçlı kullanılan tek katlı yığma bir yapı, 2 kısımdan oluşan katlı ahır ve samanlık yapısı

bulunmaktadır. parselin diğer kısmında yapılaşma yoktur.Köy içi mevkii olması nedeni parselin tamamı için arsa değerlendirmesi yapılacaktır.

Yapıların 1993 yılında yapıldığı öğrenilmiştir.

Yapı üzerinde bakımsız durumda 4 adet erik(8 yaşında) ile 1 adet armut (10-12 yaş arası) ağacı bulunmaktadır.Ağaçların yaklaşık değeri

420,00 TL'dir.

Taşınmaz üzerindeki yapıların değeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2016 yılı Yapı yaklaşık Birim Maliyetlerindeki Cetveller kullanılarak

hesaplanacaktır. Yapılara ait maliyet aşağıda belirtilmiştir. Bu maliyetler belirlenirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2016 yılındaki Yapı yaklaşık

Birim maliyetlerinden yararlanılmıştır.

1- Tek Katlı Ev; Bina tek katlı yığma kargir bina olup yaklaşık 90 m2 alana oturmaktadır.Bina mesken amaçlı kullanılmakta olup içerde 3 oda

hol salon balkon çıkıntısı(giriş kısmında) mutfak, wc ve banyo bulunmaktadır. Normal zeminlerde zemin döşemesi bulunmayıp mutfak wc ve

banyoda seramiktir. Tavan döşemesi ahşap kontrplaktır.Yapının iç duvarları plastik boya ile boyanmış durumdadır. Yapının dış kısmı sıvasız

tuğla örülü şekildedir. Yapının çatısı marsilya tipi çatı ile kaplıdır. Yapının girişinde üzeri kapalı balkon çıkıntısı bulunmaktadır. Yapı temeli taş

olarak olarak yapılmıştır.

Tek katlı yığma mesken bina değeri (2016 yılı değeri)

Cinsi= Yığma Bina, Bina Yaşı =21-30 yıl arası (1993 yılında yapılmış), Yapı Sınıfı =III-A sınıfı olarak alınacaktır.

Toplam Yapı Alanı =90,00 m2 , 2016 yılı yapı yaklaşık birim maliyeti =630,00TL/m2

2016 yılı için yapı yaklaşık maliyeti =630,00 X 90,00 = 56.700,00 TL dir. Bina yıpranma oranı = Kural olarak binaların yıpranma oranını tespit

ederlerken, öncelikle binanın sınıfı ve yaşını tespit ettikten sonra bu bilgilerin ışığında, 2.12.1982 gün ve 17886 sayılı R.G. yayınlarak yürürlüğe

giren yıpranma paylarına ilişkin oranları gösteren cetveldeki yıpranma oranları alınmak suretiyle yıpranma payı tespit edilmiştir ve bu oran =%32

olmalıdır. Ancak yapının dış sıvasının ve boyasının olmaması nedeni ile bu yıpranma %40 alınacaktır. (Yığma kargir, Yığma Yarı kargir Binalar

21-30 yıl arası) 2016 yılı itibariyle Tek katlı mesken bina değeri =56.700*(1-0,40)=34.020,00 TL

2-Ahır Samanlık Yapısı; Bina tek katlı yığma duvarlarla örülmüş ahşap çatısı olan basit yapıdır.Çatı örtüsü kiremittir. Bina sıvasız ve boyasızdır.

Binanın birinci kısmı Kuruluk ve depo amaçlı büyük ksımı samanlık ve ahır amaçlı kullanılmaktadır. Kapı ve Pencereleri ahşaptır. Temeller

taş temeldir. Yapıların toplam alanı yaklaşık 130,00m2 dir.

Tek Katlı smanalık ve ahır yapısı bina değeri (2016 yılı değeri) ,Cinsi = Yığma Bina, Bina Yaşı =21-30 yıl arası (1993 yılında yapılmış),Yapı

Sınıfı =I-B sınıfı olarak alınacaktır.Toplam Yapı alanı =130,00m2

2016 Yılı yapı yaklaşık birim maliyeti =180,00TL/m2,2016 yılı için yapı yaklaşık maliyetiv=130,00 X 180,00 =23.400,00 TL dir.Bina Yıpranma

oranı =Kural olarak binaların yıpranma oranını tespit ederlerken, öncelikle binanın sınıfı ve yaşını tespit ettikten sonra bu bilgiler ışığında,

2.12.1982 gün ve 17886 Sayılı R.G. yayınlanarak yürürlüğe giren yıpranma paylarına ilişkin oranları gösteren cetveldeki yıpranma oranları alınmak

suretiyle yıpranma payı tespit edilmiştir ve bu yıpranma %40 alınacaktır. (Yığma kargir, Yığma Yarı Kargir Binalar 21-30 yıl arası) 2016 yılı

itibariyle tek katlı samanlık ve ahır yapısı bina değeri = 23.400,00 * (1-0,40) = 14.040,00 TLTaşınmazın Arsa Değeri :

Öncelikle taşınmaz parselin köyiçi mevkiinde bulunması nedeli ile arsa değeri dikkate alınacaktır. Parselin köy içinde bulunması, Yola cephesi

olması nedeni ile yapılaşılabileceği, Bilecik-Bursa yoluna yaklaşık 4 km olması köyün nüfusu, köy merkezine uzaklığı, yüzölçümünün büyük

olması, emsal satışlar vb. hususlar dikkate alındığında arsa değerinin 15,00 TL/m2 olacağı kanaati oluşmuştur. Buna göre ;

2727 Parsel Arsa değeri= 2.543,92 m2 *15,00 TL/m2= 38.145,00 TL

2727 Parsel üzerinde bulunan yapı ve müştemilatları toplam değeri :

1- Tek katlı Mesken Binan Değeri :34.020,00 TL

2- Tek Katlı Ahır- Samanlık Değeri :14.040,00 TL

3- Ağaç Değeri :420,00 TL

4- Arsa Değeri :38.145,00 TL

Toplam : 86.625,00 TLdir.

PİYASADA SAHTE PARA OLAYININ ARTMASI VE İİK.NUN 9.MADDESİ UYARINCA TEMİNAT MİKTARI İHALE ANINDA VEYA ÖNCESİNDE

NAKİT OLARAK ALINMAYACAK OLUP, DOSYA NO VE T.C. NUMARASI BELİRTİLMEK ŞARTIYLA 620001500158007290519699 NOLU

İBANA YATIRILMASI GEREKMEKTEDİR.(Aynıdoğrultuda Bilecik İcra Hukuk Mahkemesinin 2017/11-19 E-K sayılı İhalenin feshi davası ret

edilmiş ilamı mevcut olup,mahkemece nakit teminat alınmamasıda uygun bulunmuştur.)İİK 114/2.MADDESİ VE AYNI KANUNUN 124/1. MADDE

HÜKÜMLERİ VE ARTIRMA TARZI SATIŞ ESNASINDA RESEN DEĞERLENDİRİLECEK VE DURUMA GÖRE UYGULANACAKTIR.KIYMET

TAKDİRİ-BİLİRKİŞİ RAPORU/FİİLİ HACİZ TARİHİ İLE İHALE ARASINDAKİ GEÇEN ZAMAN DİKKATE ALINDIĞINDA,SATILAN MALDA

DEĞİŞİKLİK VARSAİHALEYE KATILANLARIN BU DEĞİŞİKLİĞİ BİLEREK VE KABUL EDEREK İHALEYE GİRDİKLERİNİ PEŞİNEN KABUL

EDERLER VE İHALEYE PEY SÜREBİLİRLER.HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİKTE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HİÇBİR SORUMLULUĞU YOKTUR.

Taşınmaz için aşağıda yazılan m2 miktarı ana taşınmazın tapu kaydındaki toplam m2 miktarı olup, satışa konu taşınmazın kullanım m2 yukarıda

belirtilmiştir.

Yüzölçümü :2.543,92 m2 Kıymeti : 86.625,00 TL KDV Oranı : %18

İmar Durumu :Kayıtlarda Olduğu Gibidir.

Kaydındaki Şerhler :Diğer : 3402 Sayılı Kanunun 22.Maddesinin 2.fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.

1. Satış Günü :30/01/2018 günü 10:25 - 10:30 arası

2. Satış Günü :06/03/2018 günü 10:25 - 10:30 arası

Satış Yeri :Bilecik Adliyesi, Zemin Kat, Çay Ocağı Önü-Bilecik(Cumhuriyet Mah.Zafer Sok.)-Bilecik

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.

gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları

toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan

sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin

edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle

fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri

lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya

aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı

belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye

katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli

arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme

hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/8750 Esas

sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (BN 495)

Bu haber toplam 556 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Bilecik Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 228 212 40 29 Faks : 0 228 212 40 29