• BIST 96.032
 • Altın 276,706
 • Dolar 5,7348
 • Euro 6,3654
 • Bilecik 16 °C

T.C. BOZÜYÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. BOZÜYÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/8 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Bilecik İl, Pazaryeri İlçe, 101 Ada, 25 Parsel, Demirköy Köy, Yörükyatağı Mevkii, Taşınmaz tarla vasfındadır.Eğimli zemin üzerinde, Amorf forma sahip kuru tarım arazisi niteliğindedir. Parsel sınırlarını belirleyen herhangi bir çit duvar vb. bulunmadığı gibi taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı da bulunmamaktadır. Kıraç orman ağaç ve çalıları gelişmiş, keleme durumdadır. İmar planı dışında kaldığı tespit edilmiştir. Yüzölçümü
: 24.871,70 m2, Kıymeti: 57.130,29 TL, KDV Oranı: %18, 1. Satış Günü : 05/03/2019 günü 10:00 - 10:05 arası, 2. Satış Günü : 05/04/2019 günü 10:00 - 10:05 arası, Satış Yeri : Bozüyük Adalet Sarayı, Satış Salonu, Zemin Kat
2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Bilecik İl, Pazaryeri İlçe, 101 Ada, 42 Parsel, Demirköy Köy, Yörükyatağı Mevkii, Taşınmaz tarla
vasfındadır.Eğimli zemin üzerinde, Amorf forma sahip kuru tarım arazisi niteliğindedir. Parsel sınırlarını belirleyen herhangi bir çit duvar vb. bulunmadığı gibi taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı da bulunmamaktadır. Kıraç
orman ağaç ve çalıları gelişmiş, keleme durumdadır. İmar planı dışında kaldığı tespit edilmiştir. Yüzölçümü : 14.434,90 m2, Kıymeti: 33.156,97 TL, KDV Oranı: %18, 1. Satış Günü : 05/03/2019 günü 10:10 - 10:15 arası, 2.
Satış Günü: 05/04/2019 günü 10:10 - 10:15 arası, Satış Yeri : Bozüyük Adalet Sarayı, Satış Salonu, Zemin Kat

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bilecik İl, Pazaryeri İlçe, 109 Ada, 2 Parsel, Demirköy Köy, Çamlık Mevkii, Taşınmaz tarla vasfındadır. Az eğimli zemin üzerinde, Amorf forma sahip kuru tarım arazisi niteliğindedir. Parsel sınırlarını belirleyen
herhangi bir çit duvar vb. bulunmadığı gibi taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı da bulunmamaktadır. Kıraçorman ağaç ve çalıları gelişmiş, keleme durumdadır. İmar planı dışında kaldığı tespit edilmiştir. Yüzölçümü: 6.911,80 m2,Kıymeti : 23.818,06 TL, KDV Oranı: %18, 1. Satış Günü : 05/03/2019 günü 10:20 - 10:25 arası, 2.
Satış Günü : 05/04/2019 günü 10:20 - 10:25 arası, Satış Yeri : Bozüyük Adalet Sarayı, Satış Salonu, Zemin Kat
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bilecik İl, Pazaryeri İlçe, 109 Ada, 31 Parsel, Demirköy Köy, Karanlık Tarla Mevkii, Taşınmaz tarla vasfındadır.Az eğimli zemin üzerinde, Amorf forma sahip kuru tarım arazisi niteliğindedir. Parsel sınırlarını belirleyen herhangi bir çit duvar vb. bulunmadığı gibi taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı da bulunmamaktadır. Kıraç orman ağaç ve çalıları gelişmiş, keleme durumdadır. İmar planı dışında kaldığı tespit edilmiştir.Yüzölçümü
: 552,30 m2, Kıymeti : 1.903,23 TL, KDV Oranı: %18, 1. Satış Günü : 05/03/2019 günü 10:30 - 10:35 arası, 2.Satış Günü: 05/04/2019 günü 10:30 - 10:35 arası, Satış Yeri : Bozüyük Adalet Sarayı, Satış Salonu, Zemin Kat
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bilecik İl, Pazaryeri İlçe, 116 Ada, 4 Parsel, Demirköy Köy, Hoşbuldu Mevkii, Taşınmaz tarla vasfındadır.Az eğimli zemin üzerinde, Amorf forma sahip kuru tarım arazisi niteliğindedir. Parsel sınırlarını belirleyen herhangi bir çit duvar vb. bulunmadığı gibi taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı da bulunmamaktadır. İmar planı dışında kaldığı tespit edilmiştir. Yüzölçümü : 1.978,70 m2, Kıymeti: 6.818,60 TL, KDV Oranı: %18, 1. Satış Günü
: 05/03/2019 günü 10:40 - 10:45 arası, 2. Satış Günü: 05/04/2019 günü 10:40 - 10:45 arası, Satış Yeri: Bozüyük Adalet Sarayı, Satış Salonu, Zemin Kat
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bilecik İl, Pazaryeri İlçe, 112 Ada, 5 Parsel, Demirköy Köy, Köyiçi Mevkii, Taşınmaz arsa vasfındadır. Az eğimli zemin üzerinde, kare benzeri şekle sahiptir. Parsel sınırlarını belirleyen herhangi bir çit duvar vb. bulunmadığı gibi taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı da bulunmamaktadır. İmar planı dışında kaldığı tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 308,00 m2, Kıymeti : 6.160,00 TL, KDV Oranı: %18, 1. Satış Günü: 05/03/2019 günü 10:50 -
10:55 arası, 2. Satış Günü : 05/04/2019 günü 10:50 - 10:55 arası, Satış Yeri: Bozüyük Adalet Sarayı, Satış Salonu,
Zemin Kat
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilecik İl, Pazaryeri İlçe, 130 Ada, 3 Parsel, DEMİRKÖY Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, Taşınmaz bahçeli ahşap iki katlı ev, ahır ve samanlık vasfındadır. Parsel üzerinde yaklaşık 50 m² taban alanına sahip iki katlı kerpiç ev, atıl durumda ahır ve samanlık bulunmaktadır. Ayrıca taşınmaz üzerinde 14 adet meyve ağacı mevcuttur. İmar planı dışında kaldığı tespit edilmiştir. Yüzölçümü : 606,10 m2, Kıymeti: 55.827,00 TL, KDV Oranı : %18,
1. Satış Günü : 05/03/2019 günü 11:00 - 11:05 arası, 2. Satış Günü: 05/04/2019 günü 11:00 - 11:05 arası, Satış
Yeri : Bozüyük Adalet Sarayı, Satış Salonu, Zemin Kat
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK'nın 127. Maddesi gereğince TapuSicili kaydında taşınmaza taraf olup adresi belli olupta, satış ilanı tebliğ edilemeyen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde UYAP satış portalından yayınlanan satış ilanı ve gazeteilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (İİK m.127)
7-Sahte para kontrolü ve ihale anında yaşanan aksaklıklar nedeniyle Adalet Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 04/01/2013 tarih ve 2013/21 sayılı"6352 Sayılı Kanun ile Değiştirilen İcra İflas Kanunun Uygulanması" konulu yazısı doğrultusunda Kasa İşlemleri bölümü 2. Bentte belirtilen "İhale Teminat Bedeli" dahil her türlü ödemenin; icra ve iflas dairesinin banka hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internet bankacılığı yolu ile yada anlaşmalı banka olan Vakıfbank tarafından icra iflas dairelerine kurulan POS cihazı üzerinden yatırılmasına ilişkin yazı gereğince ihale teminatı olarak yatırılması gereken %20 nakit teminatın Satış Memurluğumuzun Türkiye Vakıflar BankasıBozüyük ŞubesindekiTR84 0001 5001 5800 7300 6227 26 İBAN nolu Emanet kasa hesabına katımcının
T.C.Kimlik numarası ile birlikte ihale saatinden önce yatırılması gerekmektedir. Katılımcıların ihale sırasında banka dekontunu ibraz etmeleri zorunlu olup, NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
8-İİK 127 MADDESİNE GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan hissedarlara gönderilen tebligatların imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/8 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (BN 27)

Bu haber toplam 1371 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLECİK MERKEZ İLÇEDE TAŞIMA KAPSAMINDA OLAN İLKOKUL/ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE MALZEMELER DAHİL YEMEK HİZMETİ ALIM İŞİ BİLECİK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLAR23 Temmuz 2019 Salı 10:00
 • SUNİ TENSİL PROGRAMINDAKİ BÖLMELERDE UYGULAMA GERÇEKLEŞTİRME ÇALIŞMALARI DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BİLECİK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:53
 • T.C. SÖĞÜT İCRA DAİRESİ 2012/107 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI18 Temmuz 2019 Perşembe 10:47
 • 2'NCİ JANDARMA EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI FİBER OPTİK ALTYAPI HATTI YAPIM İŞİ 2 NCİ JANDARMA EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI12 Temmuz 2019 Cuma 09:56
 • DİŞ PROTEZ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ11 Temmuz 2019 Perşembe 09:55
 • KÖMÜR İSTİFLENMESİ VE DAĞITIMI İŞİ BİLECİK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI11 Temmuz 2019 Perşembe 09:54
 • T.C. SÖĞÜT İCRA DAİRESİ 2019/8 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI05 Temmuz 2019 Cuma 09:52
 • T.C. SÖĞÜT İCRA DAİRESİ 2016/29 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:51
 • T.C. BİLECİK İCRA DAİRESİ 2018/351 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI27 Haziran 2019 Perşembe 09:49
 • PMT SATIN ALINACAKTIR BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ27 Haziran 2019 Perşembe 09:47
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Bilecik Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 228 212 40 29 Faks : 0 228 212 40 29