BİK'TEN MEHMET ERGÜN'E İKİNCİ TOKAT!

BİK'TEN MEHMET ERGÜN'E İKİNCİ TOKAT!

Kamuoyunda 'KAÇAK KONAK' olarak bilinen Konak Kafe Restaurant'ın işletmecisi ve aynı zamanda Değişim Gazetesi Sahibi Mehmet Ergün, gazetemizin 'KAÇAK KONAK' ile ilgili haberlerini Basın Ahlak Esasları'na uymadığı gerekçesiyle Basın İlan Kurumu (BİK)'e şikayet etti. 

'KAÇAK RESTAURANTTA RESMİ YEMEK' ile 'CHP'Lİ ÜYE TEPKİ GÖSTERDİ!' başlıklı haberlerimizi şikayet eden Mehmet Ergün'e BİK'ten ikinci bir tokat daha geldi. ‘SAĞIR SULTAN DUYDU İLGİLİLER DUYMADI!’ başlıklı haberimizi de şikayet eden Mehmet Ergün yine avcunu yaladı. 

Şikayet üzerine gazetemizden savunma isteyen BİK, yönetim kurulunu topladı ve karar aldı. Şikayetlerin yersiz olduğuna karar veren BİK Yönetim Kurulu,"Şikayet konusu haberin, şikayetçinin şahsına ve gazetesine yönelik haksız isnatlarda bulunmadan basının haber verme ve ifade özgürlüğünün öngördüğü eleştiri sınırları içerisinde kalarak Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin ‘Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz, hakaret edilemez, sövülemez, iftira ve haksız isnat yapılamaz.’ şeklindeki (ı) bendini ihlal etmediği kanaatine varılmıştır" ifadelerini kullandı. 

Böylelikle gazetemiz hakkında 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin (a) bendine göre müeyyide uygulanmasına mahal olmadığı görüşüne varıldı. 

Gelinen süreçte, Bilecik'te gazeteciliğin nasıl yapılacağını gösteren haberlerimizi karalama kampanyasına girenler başarılı olamadıkları gibi, vatandaşın hakkını gözeten haberlerimizi iki gazete arasındaki çekişmeden kaynaklandığını düşünenlere de en güzel cevab verildi.

Öyle ki; Sakarya Gazetesi yayın hayatı süresince rakipleriyle her zaman rekabet kuralları çerçevesinde mücadele etmiş ve hiçbir zaman rakiplerini düşman olarak görmemiştir. 

Şimdi Basın İlan Kurumu'nun şikayete konu haberlerimiz ve karşı savunmamızla birlikte verdiği kararın yer aldığı tam metni aşağıdan okuyabilirsiniz. 

 

 

BASIN İLAN KURUMU

Genel Müdürlüğü

Konu : Sakarya gazetesi hakkında 13 Ocak 2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

DAĞITIM YERLERİNE

Kurumumuz Yönetim Kurulunun 13 Ocak 2017 tarihli toplantısında, Bilecik ilinde neşrolunan Sakarya gazetesinin Basın Ahlak Esaslarını ihlal ettiğine ilişkin şikâyet ile ilgili olarak:

“I- ŞİKÂYETÇİ TARAF

Değişim gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet ERGÜN

II- ŞİKÂYET EDİLEN TARAF

Bilecik ilinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan yayınlama hakkını haiz ‘Sakarya’ gazetesi

III- ŞİKÂYET KONUSU

Sakarya gazetesinin 6 Haziran 2016 tarihli nüshasının 1 inci sayfasında ‘SAĞIR SULTAN DUYDU İLGİLİLER DUYMADI!’ başlığıyla yayımlanan haberde, Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (ı) bendinin ihlal edildiği iddiasıyla, anılan Gazete hakkında müeyyide uygulanması talebi

1-261.jpg

IV- ŞİKÂYETÇİNİN İDDİASI

Mehmet ERGÜN tarafından Kurum Genel Müdürlüğü kayıtlarına 8 Haziran 2016 tarihinde intikal ettirilen 7 Haziran 2016 tarihli şikâyet formunda Sakarya gazetesinin 6 Haziran 2016 tarihli nüshasının 1 inci sayfasında ‘SAĞIR SULTAN DUYDU İLGİLİLER DUYMADI!’ başlığıyla yayımlanan haberde Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (ı) bendinin ihlal edildiği iddia edilerek anılan şikayet formunda;

‘ı) Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz, hakaret edilemez, sövülemez, iftira ve haksız isnat yapılamaz.

MADDESİ SAKARYA GAZETESİ TARAFINDAN TARAFIMA VE GAZETEME YÖNELİK OLARAK İHLAL EDİLMİŞTİR.’ ifadelerine yer verilmiştir.

V- SAVUNMA

Sakarya gazetesine, Kurum Genel Müdürlüğünün 23 Kasım 2016 tarih ve 2016-127468 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve 29 Kasım 2016 tarihinde ilgili Gazeteye tebliği gerçekleştirilen şikâyet formundaki iddialar hakkında, Kurulumuz tarafından yaptırılacak incelemelere ve alınacak Nihai Karara esas teşkil etmesi amacıyla, tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde cevap verilmek kaydıyla, yazılı savunmasının Kurum Genel Müdürlüğüne gönderilmesi, belirtilen sürede savunma verilmediği takdirde, savunmadan imtina etmiş sayılacağı hususu tebliğ edilmiştir.

Sakarya gazetesi tarafından 7 Aralık 2016 tarihinde Kurum Genel Müdürlüğü kayıtlarına intikal ettirilen bila tarihli savunma yazısının tamamı aşağıya iktibas edilmiştir:

3-190.jpg

‘Değişim Gazetesi Sahibi Mehmet Ergün 129 sayılı Genel Kurul Kararının 1. maddesinin (ı) ve (i) bentlerinin, 20 Mayıs 2016 tarihli KAÇAK RESTORANTTA RESMİ YEMEK ile 25 Mayıs 2016 tarihli CHP'Lİ ÜYE TEPKİ GÖSTERDİ haberleriyle ihlal ettiğimizi ileri sürerek şikayette bulunduğunu İlgi yazınızla öğrenmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle Savunmamız istenmekte.

2-249.jpg

Konuyla ilgili savunmamızı aşağıda maddeler halinde bildiriyoruz. Şikayetçi gazete sahibi Mehmet Ergün (i) bendinde Kamu yararını ilgilendirmeyen durumlarda bireylerin özel hayatlarının gizliliği ihlal edilemez fıkrasına dayanarak şikayette bulunmuştur.

Değişim Gazetesi sahibi Mehmet Ergün Bilecik Belediyesi sınırları dahilinde 7 bin metre kare arsa üzerine inşaat yaptı. Yaptığı evlerde Bilecik Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcıları ev sahibi oldular. Ev alan vatandaşlar şikayetlerini dile getiriyorlar. Gazetemizde bu güne kadar bahsettiğim inşaat hakkında tek haber çıkmadı. Şahsın özel işidir bizi ilgilendirmez diye düşündük.

Bilecik Valisi olarak atananların ikamet ettiği Vali Konağı yıkıldı. İl Özel İdaresi uhdesinde olan arsa Halka açık yeme, içme, eğlenme ve dinlenme merkezi olarak yapım ve işletim ve geri devir modeliyle şartnamesi hazırlanarak ihaleye çıkarıldı. İhaleye katılan 6 kişinin içinden Mehmet Ergün'de ihaleye katıldı ve ihaleyi kazandı. 

İhalenin 14. maddesi Taşınmaz üzerinde bulunan binaların yıkılmasından sonra kiralayan tarafından yapılacak olan yapılar için alanı 300 metrekareyi geçmemek üzere en fazla iki katlı olarak projelendirilerek yapı malzemesi ve teknik şekil açısından idareden izin alınacaktır. İdareden izin alınmadan herhangi bir yapım işine başlanılmayacak, İdarenin İl Encümeni Kararı ile uygun gördüğü projeler için gerekli olan izin ve ruhsatlar ilgili makamlardan kiralayan tarafından alındıktan sonra yapım işine başlanacaktır. Yapım işi projenin İl Encümenince onayından itibaren üç ay içinde tamamlanacaktır diyor. (EK-1: Bilecik il Özel İdaresi'nin

TAŞINMAZ KİRA SÖZLEŞMESİ 16/03/2015)

Belediyeye inşaat ruhsatı için müracaat eden Ergün'e Bilecik Belediyesi 99 metrekare iki kat ahşap toplam 198 metrekare inşaat yapabileceğini ve bu durumu İl Özel idaresine resmi yazıyla Belediye bildiriyor. (Ek-2: Bilecik Belediyesi tarafından Mehmet Ergün'e verilen 4113 nolu yapı ruhsatı)

Bilecik İl Özel İdaresinin 14. maddede 300 metrekare iki kat için izin verdiği inşaat Belediye tarafından iki kat 198 metrekareye indirilince, İl Özel İdaresi Mehmet Ergün'e kazandığı ihaleyi iptal etmeye hakkı bulunduğunu bildirdi. İl Encümen kararlarını kabul eden Mehmet Ergün inşaatı yapacağını yetkililere bildirdi. (Ek-3: Bilecik Valiliğinin konuyla ilgili 04/02/2016 tarihli yazısında haberlerimizi doğrulayan açıklaması)

İnşaata başlayan Ergün Belediyenin 99 metrekare taban alanına 2 kat toplam 198 metrekare ahşap yapılması gereken inşaatın 750 metrekarenin üzerinde ve betondan yapıldığını internet sitemizce yapılmakta olan Basın Masası Programında Gazeteci Mehmet Erdem tarafından açıklandı. Bu açıklama gazetemizde de yer aldı. (Ek-4)

Haberlerimizden sonra Belediye inşaatı durdurmadı. İnşaatta bütün hızıyla metrekare artarak devam etti. Belediye iki kata 198 metrekareye inşaat ruhsatı verdiğinden, inşaatı tamamlanan yeme içme yerine çalışma ruhsatı vermedi. Mehmet Ergün ruhsat alamadığı yerde faaliyete başladığı için adı kamuoyunda KAÇAK KONAK olarak anılmaya başladı. Şehrin ortasında, kamu arsasında ihale şartnamesinin 14. maddesi ve Belediye inşaat ruhsatına aykırı yapılan çalışma ruhsatı alamayan bu işyerine Kaçak Konak adı yakışır.

Kamu malına inşaat yaparken ihale şartnamesine, Belediye inşaat iznine uymayan Mehmet Ergün'ü haber yapmamız nasıl ... özel hayatlarının gizliliği... kapsamına girer? Bütün bunları biz iddia etmiyoruz. Bilecik il Özel İdaresinin İl Genel Meclis Üyelerine ve il Makamına verdiği bilgilerden öğreniyoruz. (Ek-5: Bilecik İl Özel İdaresi'nin 18/11/2016 tarihli Valilik Makamına yazdığı yazı) 129 sayılı Genel Kurul Kararlarının (ı) bendinde belirtilen şekilde haberlerimizde yer verilmemiştir. İddia edildiği gibi hakaret, sövme, iftira, haksız isnat varsa Basın İlan Kurumundan evvel Yüce Türk Adaletine gitmesi gerekir. Gitmez, gidemez. Çünkü yargı inşaatta yaşanan bütün kanunsuzlukları ortaya çıkarır, kanunsuzluklara göz yumanlarda açığa çıkar.

Bugüne kadar yargıya intikal etmediyse, bundan sonrada intikal etmeyecek anlamı çıkmaz. Ayrıca yayınlarımızdan sonra Mehmet Ergün tarafımıza tekzip göndermediği gibi bu haberlerle ilgili olarak Basın Kanunun kendisine vermiş olduğu diğer hakları da kullanmamıştır. Bu haberlerimiz kamuoyunda o kadar büyük tesir yapmıştır ki kamuoyu belgeleriyle doğruluğu kabul edilen bu haberlere karşı Mehmet Ergün kendi gazetesinde dahi cevap veremez hale gelmiştir.

CHP'li Belediye Meclis Üyesinin sosyal medya üzerinden Kaçak Konak'a gösterdiği tepkiyi haber yapmamızdan tabii ne olabilir. Varsa bir kanunsuzluk Sayın CHP'li üyeyi mahkemeye verebilir. Resmi daireler Kaçak olarak çalışan bir yerde yemek verebilir mi? Bakan, müsteşar ağırlayabilir mi? Ağırlarsa kamuoyu Kanunsuzluk meşrulaştırmaya çalışılıyor diye düşünmez mi? 20 Mayıs 2016 tarihinde Kaçak konakta Resmi Yemek, 25 Mayıs 2016 tarihinde CHP'li üye tepki gösterdi, 6 Haziran 2016 tarihinde Sağır Sultan Duydu İlgililer Duymadı haberlerimiz etkisini gösterdi. Belediye İnşaat ruhsatına ve projeye aykırı imalat yapıldığı gerekçesiyle 42.887,87 TL ceza kesildiğini de EK-5'te sunmuş olduğumuzİl Özel İdaresi'nin Bilecik Valiliği'ne yazmış olduğu yazıdan öğreniyoruz.

SİZ KANUNLARA UYMUYORSANZ, KANUNLAR SİZE UYDURULUR sözüne uyularak Belediye 30.06.2016 tarihinde 1260 metrekare üzerinden yeniden Yapı ruhsatı düzenliyor. Bunu da Mehmet Ergün yaptığı inşaatlarda evi olan Belediye Başkanı ve Yardımcılarının evleri olmasının etkisi olduğunu da iddia etmiyorum.

Eski Vali Konağı arsasına inşaat yapılması için ihaleye çıkılan tarih 29.12.2014. İhale şartnamesinin 14. maddesinde belirtilen söz konusu projeye uygun onay verilen tarih 01.06.2015

İl Özel İdaresi ihalenin 14. maddesinde 300 metrekare iki kat toplam 600 metrekareye izin veriyor, Belediyenin ruhsatı 99 metrekare iki kat toplam 198 metrekare ve ahşap şartıyla verdiği ruhsat şartı dolayısıyla İl Özel İdarenin 300 metrekare şartı kalkmış oldu. Aynı maddenin devamında ...yapı malzemesi ve teknik şekil açısından idareden izin alınacaktır. İdareden izin alınmadan herhangi bir yapım işine başlanılmayacak, idarenin il Encümeni Kararı ile uygun gördüğü projeler için gerekli olan izin ve ruhsatlar ilgili makamlardan kiralayan tarafından alındıktan sonra yapım işine başlanılacaktır. Yapım işi projenin İl Encümenince onayından itibaren üç ay içinde tamamlanacaktır deniliyor.

İl Özel İdaresi 14. maddedekişartlara göre inşaat alanında denetimlerini yapmadığı, yine Bilecik Belediyesi ahşap yapılması şartıyla 198 metrekare verdiği inşaat ruhsatına göre denetimini yapmadığından inşaat alanı olmuş 1260 metrekare, Belediye 30.06.2016 tarihinde 1260 metrekare üzerinden ruhsat veriyor, il Özel idaresine de ihale şartnamesine uygunluğu takdirde kabul edilirse geçerlik kazanacağını belirtiyor, İl Özel İdaresi halen Belediyenin vermiş olduğu ruhsatı kabul etmiş değil. Kaçak Konak olmaya devam ediyor. Bütün bunları eklerde sunduğumuz İl Özel İdare Genel Sekreterliğinin açıklamalarından öğreniyoruz.

Bilecik İl Özel İdaresi'nin sadece 2015 yılı içerisinde imar mevzuatına aykırılıktan işlem yapılmasına karar verdiği 7 adet inşaat bulunmakta iken Bilecik İl Özel İdaresine ait şehrin merkezinde Bilecik il Özel İdaresi ve Bilecik Belediyesi'nin yazışmalarına göre açık bir şekilde ihale şartnamesi ve imar planına aykırı inşaat yapan Değişim Gazetesi Sahibi Mehmet Ergün gazetesini kurumlar üzerinde baskı unsuru olarak kullandığı kamu oyunda konuşulmaktadır. (Ek-6: Bilecik İl Özel idaresi'nin 2015 yılı imar mevzuatına uymayan inşaatlarla ilgili almış olduğu kararlar)

Esas burada sorgulanması gereken yaptığı yasa dışı inşaatla kamuoyunda gazetecilik mesleğini zor durumda bırakan Değişim Gazetesi Sahibi Mehmet Ergün'dür.’

VI- HUKUKİ DEĞERLENDİRME

Sakarya gazetesinin 6 Haziran 2016 tarihli nüshasının 1 incisayfasında ‘SAĞIR SULTAN DUYDU İLGİLİLER DUYMADI!’ başlığıyla yayımlanan haber, Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (ı) bendi açısından incelenmiştir.

a) Usûl Açısından

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca alınan 18 Kasım 1994 tarih ve 129 sayılı Basın Ahlak Esasları Hakkında Genel Kurul kararının 1 inci maddesi;

‘Madde 1 - Bir kamu hizmeti olan gazetecilik, kişisel veya ahlaka aykırı amaç ve çıkarlara âlet

edilemez ve kamu yararına aykırı bir şekilde kullanılamaz. Haberlerde ve olayların yorumunda gerçeklerden saptırma, çarpıtma veya kısaltma yoluyla amaçlı olarak ayrılınamaz. Doğruluğu kuşku uyandırabilen ve araştırılması gazetecilik imkânları içinde bulunan haberler, araştırılıp doğruluğuna emin olunmadan yayınlanamaz…’ aynı maddenin (ı) bendi; ‘Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz, hakaret edilemez, sövülemez, iftira ve haksız isnat yapılamaz.’ hükümlerini taşımaktadır.

Diğer yandan, anılan 129 sayılı Genel Kurul kararının 2 nci maddesi hükmü uyarınca gazete ve dergilerin Basın Ahlak Esaslarına aykırı davrandığına ilişkin ihbar ve şikâyetler, kendilerini ilgilendiren hallerde gerçek ve tüzel kişilerce, genel olarak da 195 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde temsili öngörülen kurum ve kuruluşlarca, Basın İlan Kurumu Yönetim Kuruluna yapılmaktadır. Yönetim Kurulu gerekli görürse, söz konusu aykırılığı, doğrudan doğruya da ele alabilmektedir.

Aynı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesi ise; ‘Bir yazı, haber, resim ve benzeri yayının Basın Ahlak Esasları’na aykırı olduğu yolundaki başvurular, yayın tarihinden itibaren (30) gün içinde yapılmamışise dikkate alınmaz. Süresi içinde yapılan başvurular, Genel Müdürlük’çe ilgili gazeteye tebliğ edilerek, (10) gün içinde savunmalarını vermesi istenir. Süresi içinde savunma verilmezse, savunma hakkından vazgeçilmiş sayılır. Bu husus, savunma istemini içeren yazıda açıkça belirtilir.

Yönetim Kurulu süresi içinde yapılan başvurular hakkında, savunmanın geldiği veya savunma hakkından vazgeçilmiş sayıldığı tarihten itibaren, (60) gün içinde kesin kararını verir...’ şeklinde hüküm altına alınmıştır.

Mehmet ERGÜN tarafından Kurum kayıtlarına 8 Haziran 2016 tarihinde intikal ettirilen şikâyet formu, savunma yapmaları için Kurum Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya gazetesine 23 Kasım 2016 tarih ve 2016-127468 sayılı yazı ekinde gönderilmiş ve bu yazı ilgili Gazeteye 29 Kasım 2016 tarihinde tebellüğ edilmiş olup Sakarya gazetesinin savunması 7 Aralık 2016 tarihinde süresi içerisinde Kuruma intikal etmiştir.

Dolayısıyla şikâyet formu ve savunma dilekçesi usulüne uygun olarak süresinde Kuruma ulaşmıştır.

b) Esas Açısından

Şikayet konusu Sakarya gazetesinin 6 Haziran 2016 tarihli nüshasının 1 inci sayfasında ‘SAĞIR SULTAN DUYDU İLGİLİLER DUYMADI!’ başlığıyla yayımlanan haberde aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir:

‘81 ilden 81 öğretmen düzenlenen organizasyonla Bilecik'i ziyaret etti. Öğretmenlerin bu gezisi ilimizde yayın yapan Yarın ve Değişim gazetelerinde haber olarak yer aldı. Ancak iki haber arasında dikkat çeken bir ayrıntı vardı.

Değişim Gazetesi, öğretmenlerin, basında olumsuz imajıyla yer alan, çalışma ruhsatı olmadığı için kaçak faaliyet gösteren Konak Cafe Restaurant'ta yemek yediklerini yazdı. Yarın Gazetesi ise çalışma ruhsatı olmayan bu iş yeriyle ilgili daha duyarlı davranarak işletmenin adını kullanmadı.

Yarın Gazetesi'nin bu tavrı, kaçak faaliyet gösteren mekanla ilgili basında çıkan haberleri desteklediği şeklinde yorumlanırken, kamuoyu tarafından olumlu karşılandı. Diğer yandan öğretmenlere refakat eden ilimiz idarecilerinin yemek için çalışma ruhsatı olmayan Konak Cafe Restaurantı tercih etmesi de kamuoyunun tepkisine neden oldu. Bilecik Belediyesinin bu kaçak iş yerini neden denetlemediğini merak eden vatandaşlar, seslerini yükseltmeye ve belediyenin vurdumduymazlığına karşı cephe almaya başladı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde gazetemizde yer alan Kaçak restaurantta resmi yemek başlıklı haberden sonra zabıta ekiplerinin birçok iş yerinde çalışma ruhsatı denetimi yaptıklarını esnaflar bildirdi.

Esnaflar Siz haber yapıyorsunuz, cezasını biz çekiyoruz. Zabıta bizi denetlemeye geliyor. Esas bahse konu Konak Cafe Restaurant denetlenmiyor. Hem ruhsat vermiyorlar hem de çalışmasına izin veriyorlar. Neden biz senede birkaç defa ruhsat kontrolünden geçiyoruz? Hani derler ya köpeğin kuyruğuna bastım ses ağzından geldi, basın ruhsatsız restaurantı yazıyor denetimi biz çekiyoruz. Ruhsatsız iş yerini sağır sultan duydu, ilgililer duymadı dediler.’

Bilindiği gibi, basının özellikle kamu görevlileri ve kamu hizmetleri konusunda haber verme, aydınlatma ve gerektiğinde değerlendirme yapma hak ve yetkisi olduğu, bir haberin ya da yazının şikayetçiye yönelik hakaret kastı olmadığı, şikayetçinin kişilik haklarını ihlal eden ifadeler içermediği ve haksız isnatlarda bulunmadığı sürece sert eleştiriler içermesinin basının haber verme ve ifade özgürlüğünün sınırları içinde kaldığı doktrinde ve uygulamada tereddütsüz kabul edilmektedir. Dosyadaki mevcut bilgi ve belgelere göre, özellikle şikayet formu ve savunma dilekçesi göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede de, ilgili Gazetenin, şikayet konusu haberinde, özetle, 81 ilden 81 öğretmenin düzenlenen bir organizasyonla Bilecik'i ziyaret ettiği, şikayetçinin sahibi bulunduğu Değişim gazetesinin, öğretmenlerin çalışma ruhsatı olmadığı için kaçak faaliyet gösteren Konak Cafe Restaurant'ta yemek  yediklerini yazdığı, Bilecik Belediyesinin bu kaçak işyerini neden denetlemediğini merak eden vatandaşların seslerini yükseltmeye ve Belediyenin vurdumduymazlığına karşı cephe almaya başladığı kamuoyuna duyurulmuştur.

Sakarya gazetesi tarafından Kuruma sunulan savunmada ise yine özetle, Bilecik İl Özel İdaresi’nin uhdesinde olan bir arsanın ‘Halka açık yeme, içme, eğlenme ve dinlenme merkezi olarak yapım, işletim ve geri devir modeliyle’ şartnamesinin hazırlanarak ihaleye çıkarıldığı, ihaleye katılan 6 kişinin içinden şikayetçi Mehmet ERGÜN'ün ihaleyi kazandığı, Bilecik İl Özel İdaresinin 300 metrekare iki kat için izin verdiği inşaatın Belediye tarafından iki kat 198 metrekareye indirilince İl Özel İdaresi’nin Mehmet ERGÜN'e kazandığı ihaleyi iptal etmeye hakkı bulunduğunu bildirdiği, İl Encümen kararlarını kabul eden Mehmet ERGÜN’ün inşaatı yapacağını yetkililere bildirdiği, Belediye iki kata 198 metrekareye inşaat ruhsatı verdiğinden, inşaatı tamamlanan yeme içme yerine çalışma ruhsatı vermediği, Mehmet ERGÜN de ruhsat alamadığı yerde faaliyete başladığı için bu yerin adının kamuoyunda ‘Kaçak Konak’ olarak anılmaya başlandığı belirtilmiştir.

Sakarya gazetenin savunmasından ve özellikle ekindeki belgelerden de anlaşılacağı üzere şikayet konusu haberde adı geçen Konak Cafe Restaurant'ın inşaat ruhsatı olmasına rağmen henüz çalışma ruhsatı bulunmamaktadır. Bu açıdan, ilgili gazetenin haberi doğrudur, gerçeği yansıtmaktadır.

Dolayısıyla, şikayet konusu haberin, şikayetçinin şahsına ve gazetesine yönelik haksız isnatlarda bulunmadan basının yukarıda belirtilen haber verme ve ifade özgürlüğünün öngördüğü eleştiri sınırları içerisinde kalarak Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin ‘Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz, hakaret edilemez, sövülemez, iftira ve haksız isnat yapılamaz.’ şeklindeki (ı) bendini ihlal etmediği kanaatine varılmıştır.

Unutulmamalıdır ki şikâyet konusu haber sadece Basın Ahlak Esasları açısından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Hiç şüphesiz, bu haberin Basın Ahlak Esasları ile yürürlükteki yasal mevzuat açısından değerlendirilmesi birbirlerinden farklı hususlardır. Nitekim, Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında aynı konuda yargı organlarına başvurulmasının Yönetim Kurulunun incelemesini ve karar vermesini etkilemeyeceği de belirtilerek bu farklılık açıkça ortaya konulmuştur. Dolayısıyla, şikâyet konusu bu haberin dava konusu olması halinde ilgili mahkeme, bu haberin şikâyetçi için kişilik haklarını ihlal edip etmediğini/haksız isnat oluşturup oluşturmadığını Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Basın Kanunu ve ilgili diğer mevzuat açısından inceleyerek bir karara varabilir.

VII- SONUÇ

Sakarya gazetesinin 6 Haziran 2016 tarihli nüshasının 1 incisayfasında ‘SAĞIR SULTAN DUYDU İLGİLİLER DUYMADI!’ başlığıyla yayımlanan şikayet konusu haberi yukarıda belirtilen gerekçelerle, Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (ı) bendini ihlal etmediğinden, anılan Gazete hakkında 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin (a) bendine göre müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına” karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Cem ELÇİN

Genel Müdür a.

Genel Müdür Yrd.

Dağıtım :

Değişim gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet ERGÜN-BİLECİK

Sakarya gazetesi-BİLECİK

 

 

Kaynak:Mücahid ERDAL

Bu haber toplam 5744 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
3 Yorum