'BU GECE, GECELERİN EN BEREKETLİSİ'

'BU GECE, GECELERİN EN BEREKETLİSİ'

İl Müftüsü Necati Akkuş, bu akşam idrak edeceğimiz Mübarek Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Müftü Akkuş, Kur'an güneşinin doğduğu Kadir Gecesi'nin Ramazan Ayı'nın mükafatlarıyla dolu olduğunu anımsatarak,"Bu gece, ilahi rahmet, bereket, mağfiret, feyiz ve nurların tecelli ettiği, duaların kabul, yapılan iyiliklerin, hayır ve hasenatın makbul olduğu ve ibadet eden kulların ruh sadeliğine, gönül rahatlığına, ibadetin manevi zevkine erdiği müstesna bir gecedir" dedi.

GECELERİN EN BEREKETLİSİ

Bu gece, meleklerin sabaha kadar yeryüzüne inerek ibadet eden müminleri kuşatıp müjdeleyeceklerini aktaran Müftü Akkuş,"Kadir Gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir. Bu gece çok şerefli ve müstesna bir gecedir.Bu gece, mahzun kalp ve yaşlı gözlerle Allah’a açılan ellerin boş çevrilmeyeceği, samimiyet ve ihlâsla yapılan tövbelerin kabul olacağı bir gecedir" ifadelerini kullandı. 

Müftü Akkuş, yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Evet, insanlara dünya ve ahirette mutlu olmanın yollarını gösterme, beşeriyeti karanlıklardan çıkarıp, aydınlığa kavuşturan, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim; Ramazan Ayı'nda, Kadir Gecesi'nde inmiştir. Kur'an-ı Kerim gibi insanlık için bir hidayet rehberi olan kitabın böyle bir gecede inmesi ona müstesna bir şeref kazandırmış, kadrini yüceltmiştir.

Kadir Gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir. Bu gece çok şerefli ve müstesna bir gecedir. Kur'an-ı Kerim'de müstakil bir sûre ile şerefi yükseltilmiştir. “Doğrusu biz Kur'an-ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır, melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”( Kadir, 97/1-5.)

Kur'an-ı Kerim'in inmesi, bu gecenin bin aydan daha hayırlı olması, ayrıca ilahi hüküm ve takdirlerin yine bu gecede düzenlenerek görevli meleklere bildirilmesi sebebiyle de üstün bir değer taşımaktadır. İki Kadir Gecesi arasındaki zaman dilimi içinde meydana gelecek olaylar, verilecek hükümler, rızıklar ve eceller ile bizim için önem taşıyan bütün tespitler, görevli meleklere bildirilmekte ve zamanı geldiğinde melekler tarafından yerine getirilmesi istenmektedir. Bütün hayatımızı kaplayan bu hususların ve her birimizle ilgili programların yapıldığı bu gece, insanlık için elbette önem taşıyacaktır.

Cebrail (a.s.)'ın diğer meleklerle bu gece yeryüzüne inerek Allah'a ibadet eden kulları selâmlamaları ve bu gecenin tan yeri ağarana kadar selâm ve esenlik olması da ilâhî rahmetin çok güzel bir tecellisidir.

Kadir gecesi şeref ve azamet gecesidir. Çünkü bu gecede kadri yüce bir kitap olan, Allah Teâla’nın insanlığa gönderdiği son mesaj Kur'an-ı Kerim, inmeye başlamıştır.

Kur'an-ı Kerim İslamiyet'in ana kitabıdır. Dinin esasıdır. Dini hükümlerin dayanağı olan dört delilin birincisidir. Bütün dini hükümleri ihtiva eden Kur'an-ı Kerim, geçmiş semavi kitapların da özetidir. İnanç, ibadet, ahlak ve sosyal bakımdan insanı ve insan topluluklarını maddi-manevi mutluluğa ulaştıracak her şeyi bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim, son ilahi kitap olarak gönderildiğinden, talimatı da bütün insanlığı içine alacak şekilde umumidir.

Kur'an-ı Kerim, her şeyden evvel Allah'ın varlığını, birliğini, O'nun yüksek ve eksiksiz sıfatlarını, yaratılmışlara olan rahmet ve mağfiretinin genişliğini tespit ve talim eder. İnsanlar için hayat ve saadet kaynağı olan önemli ve ölmez prensipleri ortaya koyar.

Kur'an-ı Kerim, aile hayatı ile karı-kocanın karşılıklı hak ve vazifelerinden, milletlerarası münasebetlere; selamlaşmaktan, evlere izin alarak girme adabına varıncaya kadar, sosyal hayatın bütün kurallarını gösterir, en yüksek, en güzel ahlak prensiplerini öğretir. Kur'an-ı Kerim, zina, fuhuş, sarhoşluk, adam öldürmek, yalan söylemek, iftira etmek, haksızlık yapmak, israf etmek, hıyanette bulunmak ve gıybet etmek gibi toplumu sarsan kötülükleri yasaklar.

Kur'an-ı Kerim, daima ileriyi emreder. "Babamızdan böyle gördük" diyerek kötü alışkanlıklardan ayrılmak istemeyenleri ayıplar", körü körüne taklidi reddeder.

İlk inen ayeti "OKU" diye başlayan Kur'an-ı Kerim, insanları daima ilme teşvik eder. Akla ve düşünceye büyük önem verir. Kâinatı ve ondaki yaratılış inceliklerini düşünmeye davet eder.

Hülasa Kur'an-ı Kerim, insanı dünya ve ahirette mutlu kılacak her şeyi ihtiva eden bir Kitab-ı Mübin'dir. O'nu rehber edinen yanılmaz. O'na sımsıkı sarılan sapıklığa düşmez. Onun gösterdi yolda yürüyen şaşırmaz ve onu okuyanın ecri az olmaz.

İşte Kur'an-ı Kerim gibi insanlık için bir hidayet rehberi olan kitabın, böyle bir gecede inmesi, ona müstesna bir şeref kazandırmıştır.

Bin aydan hayırlı olan bu geceyi ihya etmek, insan için ne büyük bir mazhariyettir, ne büyük mutluluktur.

Öyleyse Kur’an-ı Kerîm'in inmeye başladığı böyle mübarek bir gecede yapacağımız ibadetlerden birisi de Kur’an okumak ve anlamı üzerinde düşünmektir. Çünkü Kur’an-ı Kerîm Cenab-ı Hakk’ın insanlığa son mesajıdır. O’nun iyi anlaşılması ve uygulanması halinde insanlık mutlu olacaktır.

Kur’an-ı Kerim, tek bir Kadir Gecesi’nin, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı olduğunu haber vermektedir. Hiç şüphesiz bu hayırlılık davranışlarımızla ilgilidir. Yani, bu gecede ilahi hoşnutluk için yapılan işlerin ve salih amellerin, Allah Teâlâ’nın katındaki değer ve sevabı, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin ayda yapılan işlerden ve salih amellerden daha hayırlıdır.

Bu itibarla Kadir Gecesi'ne yetişmek, biz müminler için büyük bir mutluk olduğu gibi Ramazan Ayı’nın manevi ikliminde bir ay süren feyizli ve yoğun ibadetlerimizin, ruhumuz üzerindeki tesirlerini yakından hissedebilmek, yeni manevi hamlelere ve nefsi mücadelelere hazırlanmak için, en iyi şekilde değerlendirilmesi gereken bir fırsattır.

O halde, şerefli kitabımız Kur’an-ı Kerim’in cihanı aydınlatmaya başladığı, meleklerin Allah’a kulluk eden mü’minleri müjdeyle kuşattığı, manen bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen ve yaklaşık 80 küsur yıllık bir insan ömrüne bedel olan bu geceden gerektiği şekilde istifade etmeye, bu gecenin kıymetini kavramaya çalışalım. Sonra da bu geceyi kıymetlendiren yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e kulak verelim. Ve O’nu bol bol okuyalım, mesajına kulak verelim.

Unutmayalım ki, değeri Kur’an’a dayanan bir gecenin, en güzel ihyası yine Kur’an’a yönelmekle olacaktır. Ayrıca bu gecede Geçmiş hata, kusur ve günahlarımızdan pişmanlık duyarak bunları bir daha işlememeye söz verelim. Söz ve fiillerimizin Kur’an ve Sünnete uygun olup olmadığının muhasebesini yapalım. Dargınlık, kırgınlık, kin ve nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hâkim kılalım. Yetimlerin, kimsesizlerin, fakir ve muhtaçların yüzünü güldürüp onlara yardım elimizi uzatalım. Bu gecede bol bol namaz kılalım, insanlığın bağışlanması ve mutluluğa ermesi için dualar edelim. Ramazan ayında kazandığımız güzellikleri de, hayatımızın sonuna kadar taşımaya çalışalım.

Kadir Gecesi'nin ibadetle geçirilmesi büyük bir kazançtır. Hz. Peygamber (s.a.s.) gece ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur “Kim faziletine inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.”

Bu geceye mahsus bir ibadet yoktur. Ancak, bu geceyi namaz kılmak,Kur'an-ı Kerim okumak, tövbe ve istiğfarda bulunmak, dua etmek suretiyle ihya etmek uygun olur. Üzerinde namaz borcu olanların hiç olmazsa bir günlük kaza namazı kılmaları iyi olur. Böylece, hem namaz borçlarını ödemiş, hem de geceyi ihya etmiş olurlar. Namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılmaları sevap kazanmaya ve geceyi değerlendirmeye vesile olur.

Nitekim bu gecede okunabilecek bir duayı da Peygamberimiz (s.a.s) Hz Aişe annemize şu şekilde öğretmiştir;

“Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet'

Kalplerimizde Allah sevgisinin ateşini yakarak mübarek Kadir gecesini ihya edelim. Çoluk çocuğumuzla bu geceden istifadeye çalışalım. Üzerimize vacip olan fıtır sadakalarımızı Bayram namazından önce vermeye çalışalım.

Yüce Mevlamıza bütün kalbimizle niyaz edelim ki, şu mübarek gün ve geceler hürmetine,

Kalp gözlerimiz ilahi aşk penceresine açılsın,

Gönül dudaklarımız havz-ı kevserle kansın,

İmanlı ruhlarımız, nur-u Kur’an’la parlasın.

Hayır dolu Kadrimiz, İhlas kokulu oruçlarımız bize ve tüm inananlara şefaatçi olsun!

Kadir gecesini ve Ramazan Bayramını tebrik ediyor, daha nice Kadir gecelerine ve Bayramlara sağlıkla erişmemizi, cennet vatanımızın huzur. emniyyet, refah ve saadetine, necip milletimizin birlik ve beraberliğine vesile olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum" dedi. 

Kaynak:Sinan ÖNCE

Bu haber toplam 1883 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.