KAÇAK KONAK HABERİMİZE BİK'TEN ÖVGÜ

KAÇAK KONAK HABERİMİZE BİK'TEN ÖVGÜ

'Sakarya gazetesinin savunmasından ve özellikle ekindeki belgelerden de anlaşılacağı üzere ‘KAÇAK RESTAURANTTA RESMİ YEMEK’ başlıklı şikayet konusu haberde adı geçen Konak Cafe Restaurant'ın inşaat ruhsatı olmasına rağmen henüz çalışma ruhsatı bulunmamaktadır. Bu açıdan, adı geçen Gazetenin haberi doğru olup, gerçeği yansıtmakta, ‘sorumlu gazetecilik’ ilkesi çerçevesinde de bu konuda kamuoyunu bilgilendirmektedir.'

Kamuoyunda 'KAÇAK KONAK' olarak bilinen Konak Kafe Restaurant'ın işletmecisi ve aynı zamanda Değişim Gazetesi Sahibi Mehmet Ergün, gazetemizin 'KAÇAK KONAK' ile ilgili haberlerini Basın Ahlak Esasları'na uymadığı gerekçesiyle Basın İlan Kurumu (BİK)'e şikayet etti. 

Şikayetin üzerine gazetemizden savunma isteyen BİK, yönetim kurulunu topladı ve karar aldı. Şikayetlerin yersiz olduğunu ve gazetemizin sorumlu gazetecilik örneği gösterdiğini açıklayan BİK, kararını gazetemize ve şikayetçi Mehmet Ergün'e bildirdi. 

BİK, Mehmet Ergün'ün şikayetçi olduğu 'KAÇAK RESTAURANTTA RESMİ YEMEK' ile 'CHP'Lİ ÜYE TEPKİ GÖSTERDİ!' haberlerimize ilişkin değerlendirmesinde gazetemiz ile ilgili herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar vererek,"Sakarya gazetesinin savunmasından ve özellikle ekindeki belgelerden de anlaşılacağı üzere ‘KAÇAK RESTAURANTTA RESMİ YEMEK’ başlıklı şikayet konusu haberde adı geçen Konak Cafe Restaurant'ın inşaat ruhsatı olmasına rağmen henüz çalışma ruhsatı bulunmamaktadır. Bu açıdan, adı geçen Gazetenin haberi doğru olup, gerçeği yansıtmakta, ‘sorumlu gazetecilik’ ilkesi çerçevesinde de bu konuda kamuoyunu bilgilendirmektedir' ifadelerine yer verdi. 

Gazetemizin 'KAÇAK KONAK' ile ilgili haberlerini Basın İlan Kurumu'na şikayet ederek resmi ilanlarımızın kesilmesini isteyen Değişim Gazetesi Sahibi Mehmet Ergün'e tokat gibi cevap BİK'ten geldi. 

Basın İlan Kurumu'nun şikayete konu haberlerimiz ve karşı savunmamızla birlikte verdiği kararın yer aldığı tam metni aşağıdan okuyabilirsiniz. 

BASIN İLAN KURUMU

Genel Müdürlüğü

Konu : Sakarya gazetesi hakkında 13 Ocak 2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

DAĞITIM YERLERİNE

Kurumumuz Yönetim Kurulunun 13 Ocak 2017 tarihli toplantısında, Bilecik ilinde neşrolunan Sakarya gazetesinin Basın Ahlak Esaslarını ihlal ettiğine ilişkin şikâyet ile ilgili olarak:

“I- ŞİKÂYETÇİ TARAF

Değişim gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet ERGÜN

II- ŞİKÂYET EDİLEN TARAF

Bilecik ilinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan yayınlama hakkını haiz ‘Sakarya’ gazetesi

III- ŞİKÂYET KONUSU

Sakarya gazetesinin 20 Mayıs 2016 tarihli nüshasının 1 inci ve devamı 7 nci sayfasında ‘KAÇAK RESTAURANTTA RESMİ YEMEK’ ile 25 Mayıs 2016 tarihli nüshasının 1 inci ve devamı 2 nci sayfasında ‘CHP’Lİ ÜYE TEPKİ GÖSTERDİ!’ başlıklarıyla yayımlanan haberlerde, Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (ı) ve (i) bentlerinin ihlal edildiği iddiasıyla, anılan Gazete hakkında müeyyide uygulanması talebi

IV- ŞİKÂYETÇİNİN İDDİASI

Mehmet ERGÜN tarafından Kurum Genel Müdürlüğü kayıtlarına 6 Haziran 2016 tarihinde intikal ettirilen 31 Mayıs 2016 tarihli şikâyet formunda Sakarya gazetesinin 20 Mayıs 2016 tarihli nüshasının 1 inci ve devamı 7 nci sayfasında ‘KAÇAK RESTAURANTTA RESMİ YEMEK’ ile

25 Mayıs 2016 tarihli nüshasının 1 inci ve devamı 2 nci sayfasında ‘CHP’Lİ ÜYE TEPKİ GÖSTERDİ!’ başlıklarıyla yayımlanan haberlerde, Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (ı) ve (i) bentlerinin ihlal edildiği iddia edilerek anılan şikayet formunda;

‘ı) Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz, hakaret edilemez, sövülemez, iftira ve haksız isnat yapılamaz.

i) Kamu yararını ilgilendirmeyen durumlarda bireylerin özel hayatlarının gizliliği ihlal edilemez maddeleri söz konusu gazetenin (SAKARYA), Değişim Gazetesi Sahibi Mehmet Ergün’e karşı gerçekleştirmiş olduğu iftira ve ağır eleştiriler Basın Ahlak Esasları’na uymamaktadır.’ ifadelerine yer verilmiştir.

V- SAVUNMA

Sakarya gazetesine, Kurum Genel Müdürlüğünün 23 Kasım 2016 tarih ve 2016-127473 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve 29 Kasım 2016 tarihinde ilgili Gazeteye tebliği gerçekleştirilen şikâyet formundaki iddialar hakkında, Kurulumuz tarafından yaptırılacak incelemelere ve alınacak Nihai Karara esas teşkil etmesi amacıyla, tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde cevap verilmek kaydıyla, yazılı savunmasının Kurum Genel Müdürlüğüne gönderilmesi, belirtilen sürede savunma verilmediği takdirde, savunmadan imtina etmiş sayılacağı hususu tebliğ edilmiştir.

Sakarya gazetesi tarafından 7 Aralık 2016 tarihinde Kurum Genel Müdürlüğü kayıtlarına intikal ettirilen bila tarihli savunma yazısının tamamı aşağıya iktibas edilmiştir:

‘Değişim Gazetesi Sahibi Mehmet Ergün 129 sayılı Genel Kurul Kararının 1. maddesinin (ı) ve (i) bentlerini, 20 Mayıs 2016 tarihli KAÇAK RESTORANTTA RESMİ YEMEK ile 25 Mayıs 2016 tarihli CHP'Lİ ÜYE TEPKİ GÖSTERDİ haberleriyle ihlal ettiğimizi ileri sürerek şikayette bulunduğunu İlgi yazınızla öğrenmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle savunmamız istenmekte.

Konuyla ilgili savunmamızı aşağıda maddeler halinde bildiriyoruz.

Şikayetçi gazete sahibi Mehmet Ergün (i) bendinde Kamu yararını ilgilendirmeyen durumlarda bireylerin özel hayatlarının gizliliği ihlal edilemez fıkrasına dayanarak şikayette bulunmuştur.

Değişim Gazetesi sahibi Mehmet Ergün Bilecik Belediyesi sınırları dahilinde 7 bin metre kare arsa üzerine inşaat yaptı. Yaptığı evlerde Bilecik Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcıları ev sahibi oldular. Ev alan vatandaşlar şikayetlerini dile getiriyorlar. Gazetemizde bu güne kadar bahsettiğim inşaat hakkında tek haber çıkmadı. Şahsın özel işidir bizi ilgilendirmez diye düşündük. Bilecik Valisi olarak atananların ikamet ettiği Vali Konağı yıkıldı. İl Özel İdaresi uhdesinde olan arsa Halka açık yeme, içme, eğlenme ve dinlenme merkezi olarak yapım ve işletim ve geri devir modeliyle şartnamesi hazırlanarak ihaleye çıkarıldı. İhaleye katılan 6 kişinin içinden Mehmet Ergün'de ihaleye katıldı ve ihaleyi kazandı.

İhalenin 14. maddesi Taşınmaz üzerinde bulunan binaların yıkılmasından sonra kiralayan tarafından yapılacak olan yapılar için alanı 300 metrekareyi geçmemek üzere en fazla iki katlı olarak projelendirilerek yapı malzemesi ve teknik şekil açısından idareden izin alınacaktır. İdareden izin alınmadan herhangi bir yapım işine başlanılmayacak, İdarenin İl Encümeni Kararı ile uygun gördüğü projeler için gerekli olan izin ve ruhsatlar ilgili makamlardan kiralayan tarafından alındıktan sonra yapım işine başlanacaktır. Yapım işi projenin İl Encümenince onayından itibaren üç ay içinde tamamlanacaktır diyor. (EK-1: Bilecik İl Özel İdaresi'nin TAŞINMAZ KİRA SÖZLEŞMESİ 16.03.2015)

Belediyeye inşaat ruhsatı için müracaat eden Ergün'e Bilecik Belediyesi 99 metrekare iki kat ahşap toplam 198 metrekare inşaat yapabileceğini ve bu durumu İl Özel İdaresine resmi yazıyla Belediye bildiriyor. (Ek-2: Bilecik Belediyesi tarafından Mehmet Ergün'e verilen 4113 no.lu yapı ruhsatı)

Bilecik İl Özel idaresinin 14. maddede 300 metrekare iki kat için izin verdiği inşaat Belediye tarafından iki kat 198 metrekareye indirilince, il Özel idaresi Mehmet Ergün'e kazandığı ihaleyi iptal etmeye hakkı bulunduğunu bildirdi. İl Encümen kararlarını kabul eden Mehmet Ergün inşaatı yapacağını yetkililere bildirdi. (Ek-3: Bilecik Valiliğinin konuyla ilgili 04.02.2016 tarihli yazısında haberlerimizi doğrulayan açıklaması)

İnşaata başlayan Ergün Belediyenin 99 metrekare taban alanına 2 kat toplam 198 metrekare ahşap yapılması gereken inşaatın 750 metrekarenin üzerinde ve betondan yapıldığını internet sitemizce yapılmakta olan Basın Masası Programında Gazeteci Mehmet Erdem tarafından açıklandı. Bu açıklama gazetemizde de yer aldı. (Ek-4)

Haberlerimizden sonra Belediye inşaatı durdurmadı. İnşaatta bütün hızıyla metrekare artarak devam etti. Belediye iki kata 198 metrekareye inşaat ruhsatı verdiğinden, inşaatı tamamlanan yeme içme yerine çalışma ruhsatı vermedi. Mehmet Ergün ruhsat alamadığı yerde faaliyete başladığı için adı kamuoyunda KAÇAK KONAK olarak anılmaya başladı. Şehrin ortasında, kamu arsasında ihale şartnamesinin 14. maddesi ve Belediye inşaat ruhsatına aykırı yapılan çalışma ruhsatı alamayan bu işyerine Kaçak Konak adı yakışır.

Kamu malına inşaat yaparken ihale şartnamesine, Belediye inşaat iznine uymayan Mehmet Ergün'ü haber yapmamız nasıl ...özel hayatlarının gizliliği... kapsamına girer?

Bütün bunları biz iddia etmiyoruz. Bilecik il Özel İdaresinin il Genel Meclis Üyelerine ve İl Makamına verdiği bilgilerden öğreniyoruz.

(Ek-5: Bilecik il Özel İdaresi'nin 18.11.2016 tarihli Valilik Makamına yazdığı yazı)

129 sayılı Genel Kurul Kararlarının (ı) bendinde belirtilen şekilde haberlerimizde yer verilmemiştir. İddia edildiği gibi hakaret, sövme, iftira, haksız isnat varsa Basın İlan Kurumundan evvel Yüce Türk Adaletine gitmesi gerekir. Gitmez, gidemez. Çünkü yargı inşaatta yaşanan bütün kanunsuzlukları ortaya çıkarır, kanunsuzluklara göz yumanlar da açığa çıkar. Bugüne kadar yargıya intikal etmediyse, bundan sonrada intikal etmeyecek anlamı çıkmaz. Ayrıca yayınlarımızdan sonra Mehmet Ergün tarafımıza tekzip göndermediği gibi bu haberlerle ilgili olarak Basın Kanununun kendisine vermiş olduğu diğer hakları da kullanmamıştır. Bu haberlerimiz kamuoyunda o kadar büyük tesir yapmıştır ki kamuoyu belgeleriyle doğruluğu kabul edilen bu haberlere karşı Mehmet Ergün kendi gazetesinde dahi cevap veremez hale gelmiştir.

CHP'li Belediye Meclis Üyesinin sosyal medya üzerinden Kaçak Konak'a gösterdiği tepkiyi haber yapmamızdan tabii ne olabilir. Varsa bir kanunsuzluk Sayın CHP'li üyeyi mahkemeye verebilir.

Resmi daireler Kaçak olarak çalışan bir yerde yemek verebilir mi? Bakan, müsteşar ağırlayabilir mi? Ağırlarsa kamuoyu Kanunsuzluk meşrulaştırmaya çalışılıyor diye düşünmez mi?

20 Mayıs 2016 tarihinde Kaçak konakta Resmi Yemek, 25 Mayıs 2016 tarihinde CHP’li üye tepki gösterdi, 6 Haziran 2016 tarihinde Sağır Sultan Duydu ilgililer Duymadı haberlerimiz etkisini gösterdi. Belediye inşaat ruhsatına ve projeye aykırı imalat yapıldığı gerekçesiyle 42.887,87 TL ceza kesildiğini de EK-5'te sunmuş olduğumuz İl Özel İdaresi'nin Bilecik Valiliği'ne yazmış olduğu yazıdan öğreniyoruz.

SİZ KANUNLARA UYMUYORSANZ, KANUNLAR SİZE UYDURULUR sözüne uyularak Belediye 30.06.2016 tarihinde 1260 metrekare üzerinden yeniden Yapı ruhsatı düzenliyor. Bunu da Mehmet Ergün yaptığı inşaatlarda evi olan Belediye Başkanı ve Yardımcılarının evleri olmasının etkisi olduğunu da iddia etmiyorum.

Eski Vali Konağı arsasına inşaat yapılması için ihaleye çıkılan tarih 29.12.2014.

İhale şartnamesinin 14. maddesinde belirtilen söz konusu projeye uygun onay verilen tarih 01.06.2015.

İl Özel İdaresi ihalenin 14. maddesinde 300 metrekare iki kat toplam 600 metrekareye izin veriyor, Belediyenin ruhsatı 99 metrekare iki kat toplam 198 metrekare ve ahşap şartıyla verdiği ruhsat şartı dolayısıyla İl Özel İdarenin 300 metrekare şartı kalkmış oldu.

Aynı maddenin devamında ...yapı malzemesi ve teknik şekil açısından idareden izin alınacaktır. İdareden izin alınmadan herhangi bir yapım işine başlanılmayacak, idarenin il Encümeni Kararı ile uygun gördüğü projeler için gerekli olan izin ve ruhsatlar ilgili makamlardan kiralayan tarafından alındıktan sonra yapım işine başlanılacaktır. Yapım işi projenin İl Encümenince onayından itibaren üç ay içinde tamamlanacaktır deniliyor.

İl Özel İdaresi 14. maddedekişartlara göre inşaat alanında denetimlerini yapmadığı, yine Bilecik Belediyesi ahşap yapılmasışartıyla 198 metrekare verdiği inşaat ruhsatına göre denetimini yapmadığından inşaat alanı olmuş 1260 metrekare, Belediye 30.06.2016 tarihinde 1260 metrekare üzerinden ruhsat veriyor, İl Özel İdaresine de ihale şartnamesine uygunluğu takdirde kabul edilirse geçerlik kazanacağını belirtiyor. İl Özel İdaresi halen Belediyenin vermiş olduğu ruhsatı kabul etmiş değil. Kaçak Konak olmaya devam ediyor. Bütün bunları eklerde sunduğumuz İl Özel idare Genel Sekreterliğinin açıklamalarından öğreniyoruz.

Bilecik İl Özel İdaresi'nin sadece 2015 yılı içerisinde imar mevzuatına aykırılıktan işlem yapılmasına karar verdiği 7 adet inşaat bulunmakta iken Bilecik İl Özel İdaresine ait şehrin merkezinde Bilecik il Özel idaresi ve Bilecik Belediyesi'nin yazışmalarına göre açık bir şekilde ihale şartnamesi ve imar planına aykırı inşaat yapan Değişim Gazetesi Sahibi Mehmet Ergün gazetesini kurumlar üzerinde baskı unsuru olarak kullandığı kamu oyunda konuşulmaktadır. (Ek-6: Bilecik İl Özel İdaresi'nin 2015 yılı imar mevzuatına uymayan inşaatlarla ilgili almış olduğu kararlar)

Esas burada sorgulanması gereken yaptığı yasa dışı inşaatla kamuoyunda gazetecilik mesleğini zor durumda bırakan Değişim Gazetesi Sahibi Mehmet Ergün'dür.’

VI- HUKUKİ DEĞERLENDİRME

Sakarya gazetesinin 20 Mayıs 2016 tarihli nüshasının 1 inci ve devamı 7 nci sayfasında ‘KAÇAK RESTAURANTTA RESMİ YEMEK’ ile 25 Mayıs 2016 tarihli nüshasının 1 inci ve devamı 2 nci sayfasında ‘CHP'Lİ ÜYE TEPKİ GÖSTERDİ!’ başlıklarıyla yayımlanan haberleri, şikayetçinin talebi doğrultusunda Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (ı) ve (i) bentleri açısından incelenmiştir.

a) Usûl Açısından

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca alınan 18 Kasım 1994 tarih ve 129 sayılı Basın Ahlak Esasları Hakkında Genel Kurul kararının 1 inci maddesi;

‘Madde 1 - Bir kamu hizmeti olan gazetecilik, kişisel veya ahlaka aykırı amaç ve çıkarlara âlet edilemez ve kamu yararına aykırı bir şekilde kullanılamaz. Haberlerde ve olayların yorumunda gerçeklerden saptırma, çarpıtma veya kısaltma yoluyla amaçlı olarak ayrılınamaz. Doğruluğu kuşku uyandırabilen ve araştırılması gazetecilik imkânları içinde bulunan haberler, araştırılıp doğruluğuna emin olunmadan yayınlanamaz…’

aynı maddenin (ı) ve (i) bentleri;

‘Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz, hakaret edilemez, sövülemez, iftira ve haksız isnat yapılamaz.’

‘Kamu yararını ilgilendirmeyen durumlarda bireylerin özel hayatlarının gizliliği ihlal edilemez.’ hükümlerini taşımaktadır.

Diğer yandan, anılan 129 sayılı Genel Kurul kararının 2 nci maddesi hükmü uyarınca gazete ve dergilerin Basın Ahlak Esaslarına aykırı davrandığına ilişkin ihbar ve şikâyetler, kendilerini ilgilendiren hallerde gerçek ve tüzel kişilerce, genel olarak da 195 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde temsili öngörülen kurum ve kuruluşlarca, Basın İlan Kurumu Yönetim Kuruluna yapılmaktadır. Yönetim Kurulu gerekli görürse, söz konusu aykırılığı, doğrudan doğruya da ele alabilmektedir.

Aynı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesi ise; 

‘Bir yazı, haber, resim ve benzeri yayının Basın Ahlak Esasları’na aykırı olduğu yolundaki başvurular, yayın tarihinden itibaren (30) gün içinde yapılmamış ise dikkate alınmaz. Süresi içinde yapılan başvurular, Genel Müdürlük’çe ilgili gazeteye tebliğ edilerek, (10) gün içinde savunmalarını vermesi istenir. Süresi içinde savunma verilmezse, savunma hakkından vazgeçilmiş sayılır. Bu husus, savunma istemini içeren yazıda açıkça belirtilir.

Yönetim Kurulu süresi içinde yapılan başvurular hakkında,savunmanın geldiği veya savunma hakkından vazgeçilmişsayıldığı tarihten itibaren, (60) gün içinde kesin kararını verir...’ şeklinde hüküm altına alınmıştır.

Mehmet ERGÜN tarafından Kurum Genel Müdürlüğü kayıtlarına 6 Haziran 2016 tarihinde intikal ettirilen 31 Mayıs 2016 tarihli şikâyet formu, savunma yapmaları için Kurum Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya gazetesine 23 Kasım 2016 tarih ve 2016-127473 sayılı yazı ekinde gönderilmiş ve bu yazı ilgili Gazeteye 29 Kasım 2016 tarihinde tebellüğ edilmiş olup Sakarya gazetesinin savunması 7 Aralık 2016 tarihinde süresi içerisinde Kuruma intikal etmiştir.

Dolayısıyla şikâyet formu ve savunma dilekçesi usulüne uygun olarak süresinde Kuruma ulaşmıştır.

b) Esas Açısından

i) Şikayet konusu Sakarya gazetesinin 20 Mayıs 2016 tarihli nüshasının 1 inci ve devamı 7 ncisayfasında ‘KAÇAK RESTAURANTTA RESMİ YEMEK’ başlıklı haberde aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir:

‘İNŞAAT RUHSATINA UYGUN YAPILMAYAN, bu nedenle de Belediyenin çalışma ruhsatı vermediği Konak Cafe Restaurant'ta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çalışanlarına yemek verdi.

BİLİNDİĞİ GİBİ ESKİ VALİ KONAĞI, 7 yıllığına restaurant veya buna benzer çalıştırılmak üzere ihale edilmişti. İhale edilen yerin, belediyenin verdiği inşaat ruhsatına uygun yapılmadığını internet sitemiz www.bilecikhaber.com.tr'de ve gazetemizde yaptığımız haberlerle kamu oyuna duyurmuştuk. Bu haberlere rağmen inşaat devam etmiş ve bitirilmişti. Belediye, inşaat sırasında ruhsata uygun yapılıp yapılmadığını kontrol etmemiş olmalı ki, inşaat bitirildi ve müşterilerine hizmet vermeye başladı. Belediyenin çalışma ruhsatı vermediği yerin ise nasıl açılış yaparak çalıştığı ise kamuoyu tarafından merak ediliyor.

MİLLETVEKİLLERİ GİBİ DOKUNULMAZLIĞI VAR MI?

Zaman zaman zabıta, ilimiz esnaflarını dolaşarak ruhsat denetimi yapıyor, ilimizdeki bazı esnaflar ise: Milletvekillerinde olduğu gibi bazı işyerlerinin de dokunulmazlığı mı var diyerek Konak Cafe Restaurant’ın nasıl çalıştığını merak ediyorlar.

Konak Cafe Restaurant'ın durumuyla ilgili kamuoyunda birçok iddia dolaşırken, Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü ise çalışanlarına burada yemek verdi ve fotoğrafları sosyal medya hesabı facebook üzerinden paylaşıldı.

RESMİ KURUM KAÇAK YERDE NASIL YEMEK VEREBİLİYOR?

Facebook üzerinde resimleri gördüğünü dile getiren bazı okuyucularımız: ‘Bir resmi kurum ruhsatsız, kaçak olarak çalışan yerde nasıl yemek verebiliyor? Yoksa sırayla resmi kurumlara burada yemek verdirilerek kaçak iş yeri meşrulaştırılmak mı isteniyor’ diyerek tepkilerini dile getirdiler.

SORUMLUSU BELEDİYE

Konuyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürü Muhammed Akgül’ün görüşlerini aldık, İl Müdürü Akgül, Konak Cafe Restaurant’ın kaçak çalıştığıyla ilgili bir bilgisinin olmadığını, eğer kaçak çalışıyorsa bile bunun sorumlusunun belediye olduğunu ifade ederek, bu tür organizasyonları zaman zaman değişik mekanlarda da yaptıklarını söyledi.

VALİ BEYİN HANIMI OLMAZ DEDİ

Diğer yandan aldığımız bilgiye göre, Vali Ahmet Hamdi Nayir’in hanımı Münevver Nayir’e bir etkinlik için Konak Cafe Restaurant önerildi. Fakat Vali Nayir'in eşi Münevver Nayir Konak Cafe Restaurant’la ilgili olarak ‘Orası sıkıntılı. Orada etkinlik olmaz’ dediği de gelen bilgiler arasında.’

ii) Sakarya gazetesinin 25 Mayıs 2016 tarihli nüshasının 1 inci ve devamı 2 nci sayfasında ‘CHP'Lİ ÜYE TEPKİ GÖSTERDİ!’ başlıklı haberde aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir:

‘Eski vali konağının yerine yapılan ve adı yanlış yapılaşmasıyla anılan iş yeriyle ilgili muhalefet sessizliğini bozdu. İlk tepki, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Erdoğan Yeşil'den geldi. CHP Belediye Meclis Üyesi Erdoğan Yeşil, iş yeriyle alakalı gazetemizde yer alan haberlerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

CHP'li Yeşil, konuyla ilgili gelişmeleri ve iddiaları yakından takip ettiğini belirterek, Bilecik Belediyesi'nin atacağı adımları beklediğini kaydetti. Konunun ciddiyetine dikkat çeken Yeşil, Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkması gibi bir özelliği olduğunu kimse unutmasın dedi.

CHP Belediye Meclis Üyesi Erdoğan Yeşil, adı usulsüzlüklerle anılan iş yeriyle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Bilecik gündeminde uzun süredir yer alan ama ne hikmetse bir türlü müdahale edilmeyen, iddialara cevap verilemeyen bir işyeri ile ilgili bir bürokratın yapmış olduğu açıklamada bu konu bizim sorunumuz değil, belediye ile ilgili demesini, şahsen belediye meclis üyesi olarak, muhalefet olmama rağmen üzülerek izledim. İddialar hakkında Bilecik Belediyesi'nin en kısa sürede yanıt vermesini ve gerekli işlemleri yapmasını ümit ediyorum. Bu ciddi bir konu. Sanıyorum bir çok siyasi ve bürokratın başını ağrıtacak gibi gözüküyor. Şuan sadece izliyorum. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkması gibi bir özelliği olduğunu kimse unutmasın ifadelerini kullandı.

Öte yandan, CHP Belediye Meclis Üyesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bu açıklamaların ardından kamu oyunda konunun ilerleyen günlerde belediye meclisine taşınacağı konuşuluyor.’

Bilindiği gibi, basının özellikle kamu görevlileri ve kamu hizmetleri konusunda haber verme, aydınlatma ve gerektiğinde değerlendirme yapma hak ve yetkisi olduğu, bir haberin ya da yazının şikayetçiye yönelik hakaret kastı olmadığı, şikayetçinin kişilik haklarını ihlal eden ifadeler içermediği ve haksız isnatlarda bulunmadığı sürece sert eleştiriler içermesinin basının haber verme ve ifade özgürlüğünün sınırları içinde kaldığı doktrinde ve uygulamada tereddütsüz kabul edilmektedir. Dosyadaki mevcut bilgi ve belgelere göre, özellikle şikayet formu ve savunma dilekçesi göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede de, ilgili Gazetenin şikayet konusu haberlerinde özetle, Belediyenin çalışma ruhsatı vermediği şikayetçinin sahibi bulunduğu Konak Cafe Restaurant'ta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün çalışanlarına yemek verdiği, Bilecik Belediyesinin bu kaçak işyerini neden denetlemediğini merak den vatandaşların seslerini yükseltmeye ve Belediyenin vurdumduymazlığına karşı cephe almaya başladığı kamuoyuna duyurulmuştur. 

Adı geçen Gazete tarafından Kuruma sunulan savunmada ise yine özetle, Bilecik İl Özel İdaresi’nin uhdesinde olan bir arsanın ‘Halka açık yeme, içme, eğlenme ve dinlenme merkezi olarak yapım, işletim ve geri devir modeliyle’şartnamesinin hazırlanarak ihaleye çıkarıldığı, ihaleye katılan 6 kişinin içinden şikayetçi Mehmet ERGÜN'ün ihaleyi kazandığı, Bilecik İl Özel İdaresinin 300 metrekare iki kat için izin verdiği inşaatın Belediye tarafından iki kat 198 metrekareye indirilince İl Özel İdaresi’nin Mehmet ERGÜN'e kazandığı ihaleyi iptal etmeye hakkı bulunduğunu bildirdiği, İl Encümen kararlarını kabul eden Mehmet ERGÜN’ün inşaatı yapacağını yetkililere bildirdiği, Belediye iki kata 198 metrekareye inşaat ruhsatı verdiğinden, inşaatı tamamlanan yeme içme yerine çalışma ruhsatı vermediği, Mehmet ERGÜN de ruhsat alamadığı yerde faaliyete başladığı için bu yerin adının kamuoyunda ‘Kaçak Konak’ olarak anılmaya başlandığı belirtilmiştir.

Sakarya gazetesinin savunmasından ve özellikle ekindeki belgelerden de anlaşılacağı üzere ‘KAÇAK RESTAURANTTA RESMİ YEMEK’ başlıklı şikayet konusu haberde adı geçen Konak Cafe Restaurant'ın inşaat ruhsatı olmasına rağmen henüz çalışma ruhsatı bulunmamaktadır. Bu açıdan, adı geçen Gazetenin haberi doğru olup, gerçeği yansıtmakta, ‘sorumlu gazetecilik’ ilkesi çerçevesinde de bu konuda kamuoyunu bilgilendirmektedir.

Dolayısıyla, şikayet konusu haberlerin, şikayetçinin şahsına ve gazetesine karşı iftira ve haksız isnatlarda bulunmadan basının yukarıda belirtilen haber verme ve ifade özgürlüğünün öngördüğü eleştiri sınırları içerisinde kalarak Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin ‘Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz, hakaret edilemez, sövülemez, iftira ve haksız isnat yapılamaz.’ şeklindeki (ı) ve ‘Kamu yararını ilgilendirmeyen durumlarda bireylerin özel hayatlarının gizliliği ihlal edilemez.’ şeklindeki (i) bentlerini ihlal etmediği kanaatine varılmıştır.

Unutulmamalıdır ki şikâyet konusu haberler sadece Basın Ahlak Esasları açısından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Hiç şüphesiz, bu haberlerin Basın Ahlak Esasları ile yürürlükteki yasal mevzuat açısından değerlendirilmesi birbirlerinden farklı hususlardır. Nitekim, Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında aynı konuda yargı organlarına başvurulmasının Yönetim Kurulunun incelemesini ve karar vermesini etkilemeyeceği de belirtilerek bu farklılık açıkça ortaya konulmuştur. Dolayısıyla, şikâyet konusu bu haberlerin dava konusu olması halinde ilgili mahkeme, bu haberlerin şikâyetçi için kişilik haklarını ihlal edip etmediğini/haksız isnat oluşturup oluşturmadığını Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Basın Kanunu ve ilgili diğer mevzuat açısından inceleyerek bir karara varabilir.

VII- SONUÇ

Sakarya gazetesinin 20 Mayıs 2016 tarihli nüshasının 1 inci ve devamı 7 nci sayfasında ‘KAÇAK RESTAURANTTA RESMİ YEMEK’ ile 25 Mayıs 2016 tarihli nüshasının 1 inci ve devamı 2 nci sayfasında ‘CHP'Lİ ÜYE TEPKİ GÖSTERDİ!’ başlıklarıyla yayımlanan haberleri, yukarıda belirtilen gerekçelerle, Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (ı) ve (i) bentlerini ihlal etmediğinden, anılan Gazete hakkında 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin (a) bendine göre müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına” karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Cem ELÇİN

Genel Müdür a.

Genel Müdür Yrd.

Dağıtım :

Değişim gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet ERGÜN-BİLECİK

Sakarya gazetesi-BİLECİK

 

 

Kaynak:Mücahid ERDAL

Bu haber toplam 2618 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
3 Yorum