• BIST 98.991
  • Altın 219,806
  • Dolar 5,5632
  • Euro 6,4169
  • Bilecik 14 °C

KALİBRASYON HİZMET ALIMI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KALİBRASYON HİZMET ALIMI  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KALİBRASYON HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2018/10684

1-İdarenin

a) Adresi :ErtuğrulgaziMh. Mevlana Sk. No:32 11100 MERKEZ BİLECİK MERKEZ/

BİLECİK

b) Telefon ve faks numarası :2282100254 - 2282100252

c) Elektronik Posta Adresi :khb11.malihizmet@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :62 KALEM KALİBRASYON HİZMET ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :*İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 1. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ

(İNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ, YENİPAZAR İLÇE DEVLET HASTANESİ,

PAZARYERİ İLÇE DEVLET HASTANESİ, GÖLPAZARI İLÇE DEVLET

HASTANESİ, MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ, BOZÜYÜK TOPLUM

SAĞLIĞI MERKEZİ, OSMANELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ, SÖĞÜT

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ, HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI, İL AMBULANS

SERVİSİ), *İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 2. BASAMAK SAĞLIK

TESİSLERİ ( BİLECİK DEVLET HASTANESİ, BOZÜYÜK DEVLET

HASTANESİ, SÖĞÜT DEVLET HASTANESİ, OSMANELİ M.S.Ç. DEVLET

HASTANESİ, BİLECİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ)

c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (ERTUĞRULGAZİ MAH. MEVLANA SOK. NO:32 1

NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI BİLECİK)

b) Tarihi ve saati :23.01.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak

düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

*İSTEKLİ FİRMA TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ-ŞARTLAR BELGESİNİ VE /VEYA TSEN-

ISO/IEC 17025 VE /VEYA TS-EN-ISO/IEC 17020 STANDARTLARINI KAPSAYAN TEST, KONTROL VE KALİBRASYON

YAPABİLME YETKİSİNE SAHİP OLDUĞUNU GÖSTEREN UYGUNLUK BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.

BU BELGELER NOTER ONAYLI SURETi VEYA ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞTÜR ONAYLI SURETİ

TEKLİF DOSYASINDA SUNULACAKTIR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil

memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın

korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin

% 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya

teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör ile yapılan kalibrasyon hizmet alımları benzer iş olarak

kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BİLECİK İL SAĞLIK MÜ-

DÜRLÜĞÜ (Ertuğrulgazi Mah. Mevlana Sok. No:32. 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Karşısı Bilecik) adresinden satın

alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (ERTUĞRULGAZİ MAH. MEVLANA SOK.

NO:32 1 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI BİLECİK) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her

bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif

üzerinde bırakılacaktır. (BN 08)

Bu haber toplam 479 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Bilecik Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 228 212 40 29 Faks : 0 228 212 40 29