Sokağa çıkma kısıtlaması yarın başlıyor

Sokağa çıkma kısıtlaması yarın başlıyor

Korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması yarın itibariyle başlıyor.

Korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması yarın itibariyle başlıyor. Saat 10:00 ile 20:00 saatleri dışında geçerli olacak kısıtlamalardan muaf olanlarla ilgili İl Hıfzıssıhha Meclisi’nce kararlar alındı. Ayrıca, kararda sokağa çıkma kısıtlaması süresince seyahat edebilmek için gerekli şartlar belirlendi.

Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi şu kararları aldı:

“Üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin bu kısıtlamadan muaf tutulmasına,  

Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına,                      

Bundan sonraki hafta sonlarında da bu uygulamanın yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edilmesine,

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR         

a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,         

b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,   

c) Zorunlu  kamu  hizmetlerinin  sürdürülmesi  için  gerekli  kamu  kurum  ve  kuruluşları  ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı, bakım evleri,rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi,PTT vb.)

ç) Doğalgaz,  elektrik,  petrol  sektöründe  stratejik  olarak  faaliyet  yürüten  büyük  tesis  ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,       

e) Oteller ve konaklama yerleri,        

f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb.faaliyetleri yürüten işlet me/firmalar,        

g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,        

ğ) Üretim ve imalat tesisleri,        

h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,       

ı) Yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen sehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi, (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenmiş olup; listesi ekte belirtilmiştir.),

i) Sebze/meyve toptancı halleri,

 

İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER         

a) Yukarıda belirtilen “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),       

c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD’da ve afetkapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar,        

ç) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,       

d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,        

e) Elektrik,  su,  doğalgaz,  telekomünikasyon  vb.  kesintiye  uğramaması  gereken  iletim  ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,       

f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,        

g) Yaşlı  bakımevi,  huzurevi,  rehabilitasyon  merkezleri,  çocuk  evleri  vb.  sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,        

ğ) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar,       

h) Küçükbaş¬büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,        

ı) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,       

i) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,         

j) Belediyelerin  toplu  taşıma,  temizlik,  katı atık,  su  ve  kanalizasyon,  ilaçlama,  itfaiye  ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,         

k) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),        

l) Yurt,  pansiyon,  şantiye  vb.  toplu  yerlerde  kalanların  gereksinim  duyacağı  temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,        

m) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle  iş yerlerinden ayrılmaları  riskli  olan  çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),       

n) Veteriner hekimler,         

o) Otizm,  ağır  mental  retardasyon,  down  sendromu  gibi  “Özel Gereksinimi”  olanlar  ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,     

ö) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,       

p) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlaması ve nakliyesinde çalışanlar,         

r) İkametinin  önü  ile  sınırlı  olmak  kaydıyla  evcil hayvanlarının  zorunlu  ihtiyacını karşılamal üzere dışarı çıkanlar,        

s) Sokağa çıkma  kısıtlaması  uygulanan  saatler  içerisinde  evlere  paket  servis  hizmetinde görevli olanlar,      

ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),        

t) Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,       

u) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyehat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler,       

ü) Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.)sürücü ve görevlileri.

6.Yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleştirmeyi sağlayacak şekilde başta sefer  sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınmasına,     

 7. 03.09.2020  tarih  ve  0661-09-01  sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı doğrultusunda   düğünler ve nikah merasimleri ile ilgili getirilen esaslar çerçevesinde; düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde gerçekleştirilmesine,   

Ayrıca 04/08/2020 tarih ve 0661-08-01 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı  çerçevesinde toplu taziye yapılmamasına ilişkin hükümlerim eksiksiz uygulanmasının sürdürülmesine,        

8. Hafta sonları sokağa çıkma  kısıtlamasının  uygulandığı  süreler  içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esas olup,        

 Ancak; Tedavi  olduğu  hastaneden  taburcu  olup  asıl  ikametine  dönmek  isteyen,  doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,        

Kendisi   veya  eşinin,  vefat   eden   birinci   derece   yakınının   ya da  kardeşinin  cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),         

Bulunduğu  şehre  son  5  gün  içerisinde  gelmiş  olmakla  beraber  kalacak  yeri   olmayıp ikamet ettikleri  yerleşim  yerlerine  dönmek  isteyen  (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),  

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,          

Vatandaşlarımızın  yukarıda  belirtilen  durumların  varlığı  halinde,  İçişleri  Bakanlığı’na  ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik Açık Kapı Bürosundan; İlçelerde Kaymakamlıklarca belirlenen Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilmesine,

Yukarıda  belirtilen  esaslar  doğrultusunda  Umumi  Hıfzıssıhha  Kanununun  27. ve 72. maddeleri uyarınca alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK’nın   195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Kaynak:M. Bahadır ORAL

Bu haber toplam 2491 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bilecik Haber