KEMAL AYDEMİR

KEMAL AYDEMİR

2023 Yılı SOGEP Çevrimiçi Tanıtım Semineri

2023 Yılı SOGEP Çevrimiçi Tanıtım Semineri

2023 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Çevrimiçi Tanıtım Seminerine DAVETLİSİNİZ!2023 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)'na ilişkin potansiyel başvuru sahiplerine yönelik bilgilendirme ve eğitim toplantısı gerçekleştirilecektir. 27 Ocak 2023, Saat: 10.00-12.00 arasında çevrim içi gerçekleştirilecek 2023 Yılı SOGEP Bilgilendirme ve Eğitim Seminerine ilişkin katılım için kayıt zorunludur.Seminere kayıt olmak için: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mmFsJMMEQ8G_dLK6RMopZwPROGRAM BİLGİLERİ

  • SOGEP NEDİR?

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde Kalkınma Ajansları üzerinden güdümlü proje yöntemiyle sosyal konularda uygulanan bir destek programıdır.

  • SOGEP NEYİ HEDEFLER?

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

  • SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI’NIN ÖNCELİKLERİ

1. İstihdam Edilebilirliği Artırmak• Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılması ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi• Genç istihdamının artırılması• İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesi2. Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik• Sosyal girişimlerin kurulması ve kapasitelerinin artırılması• İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesi• Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanması3. Sosyal İçerme• Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılması• Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi• Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması• Dezavantajlı çocuk ve gençlerin yetenek gelişimi ve teknoloji kullanma becerilerinin geliştirilmesi4. Sosyal Sorumluluk• Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırılması• Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne yönelik yenilikçi ve model nitelikli projelerin geliştirilmesi (Çevre sorunları, ekonomik problemler, kültürel ve sosyal konular, göç, eğitim sorunları ve fırsat eşitliği, hayvan hakları ve sokak hayvanlarına yönelik barınma, sosyal sorumluluk projeleri vb.) 

  • ÖNCELİKLENDİRİLECEK PROJELER

• Kapasite geliştirmeye yönelik, sosyal etki düzeyi yüksek, özel nitelikli model projeler• Sosyoekonomik gelişmişlik bakımından daha alt kademede yer alan il ve ilçelerde yer alması planlanan projeler• Genç, kadın ve engellilerin istihdamını hedefleyen, yenilikçilik, ortaklık ve iş birliği boyutu güçlü projeler• Doğrudan sosyal sorumluluk projesi olmasa da özel sektörün içerisinde yer aldığı ve nakdi eş finansman katkısı sunmayı taahhüt ettiği projeler• Proje kapsamında kullanılması öngörülen fiziksel mekânın sıfırdan bir inşaat yerine atıl kamu binalarının değerlendirilerek karşılanmasını öngören projeler 

  • UYGUN OLMAYAN PROJELER

• Temel sosyal hizmet sunumuna yönelik yenilikçi niteliği olmayan projeler• Yurt dışı gezi, seminer, konferans, eğitim vb. içerikli projeler• Sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar içeren projeler• Okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri• Proje amaçları ile ilişkilendirmemiş ve sürdürülebilirliği zayıf eğitim faaliyetlerine odaklanan projeler• Halihazırda başka bir kurum tarafından rutin olarak sunulan hizmetleri içeren projeler• Hedef kitle ile faaliyetleri arasında ilişki kurulamayan projeler• Halihazırda başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler• Sosyal sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüne ilişkin sosyal araştırma, analiz ve raporlama faaliyetleriyle sınırlı projeler 

  • PROGRAMA İLİŞKİN ÖNCELİKLER

2022-2023 Genç İstihdamı TemasıSanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve kalkınma ajanslarının istişareleri sonucunda 2022 ve 2023 yılları teması olarak “Genç İstihdamı” konusu belirlenmiştir. Bu temayla uyumlu olarak, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından SOGEP kapsamında gençlerin istihdamını içeren projelerin hazırlığına öncelik verilecektir.Bölgedeki Âtıl TesislerSosyal Gelişmeyi Destekleme Programı için proje kapsamında kullanılması öngörülen fiziksel mekânın sıfırdan bir inşaat yerine âtıl kamu binalarının değerlendirilerek karşılanmasını öngören projelere öncelik verilecektir. 

  • PROJE SÜRESİ VE FİNANSMANINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Program kapsamında desteklenecek proje tekliflerinin, asgari bütçesi 1 (bir) milyon TL’dir.Kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu projelerde eş finansman katkısı asgari %10’dur.Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari %50’dir.Projelerin uygulama süresi en fazla 18 aydır. 

  • UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

• Kamu Kurumları• Üniversiteler• Mahalli İdareler• Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları• Sivil Toplum Kuruluşları• Organize Sanayi Bölgeleri• Kooperatifler-Birlikler• Sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri• Kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar sadece Sosyal Sorumluluk önceliğinden (Öncelik 4) başvuru sahibi olabilecek, diğer projelerde ise sadece iştirakçi olarak yer alabileceklerdir. 

  • BAŞVURU SÜRECİ

Program kapsamında 13/02/2023 Saat:17.30’a kadar [email protected] adresi üzerinden ön başvuru alınacak olup SOGEP Proje Öneri Formunun doldurulması istenilmektedir.İlk değerlendirme Ajans tarafından 14.02.2023-24.02.2023 tarihleri arasında yürütülecektir.Değerlendirme neticesinde kısa listeye alınan proje sahipleri ile iletişime geçilerek proje geliştirme çalışmaları başlatılacak olup 27.02.2023-17.03.2023 tarihleri arasında başvuru sahiplerinden SOGEP Proje Bilgi FormuSOGEP Proje Bütçesi ve SOGEP İş (Faaliyet) Planı belgeleri istenilecektir.Bu belgelerin ajansa son teslim tarihi 17.03.2023 Saat 17.30'dur.Geliştirilen projeler içerisinden Bursa ve Eskişehir illeri için 3 proje, Bilecik ili için ise 2 proje seçilecek olup, nihai başvurular Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulacaktır.Ön başvuru formunu posta/kargo yoluyla ya da elden teslim etmeye gerek bulunmamaktadır.Programa ilişkin soru ve görüşlerinizi [email protected] e-posta adresine gönderebilirsiniz. 

  • PROGRAM TAKVİMİ

22.01.2023 Saat 10.00 Bilgilendirme ve eğitim semineri13.02.2023 Saat 17.30 SOGEP Proje Öneri Formu’nun e-mail ([email protected]) ile iletilmesi için son tarih14.02.2023-24.02.2023 Projelerin incelenmesi (Ajans tarafından)27.02.2023-17.03.2023 Kabul edilen projelerin Proje Bilgi Formu, Bütçe ve İş (Faaliyet) Planları üzerinden geliştirilmesiÖnemli UyarıSosyal Gelişmeyi Destekleme Programı bir teklif çağrısı değildir. SOGEP Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu çağrı kapsamında yalnızca ön başvurular alınmaktadır. Uygun bulunan proje fikirleri nihai başvuru aşamasına alınacak olup proje geliştirme çalışmaları Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ile iş birliği içinde devam edecektir.Sağlıklı günler dinleriz...

Kaynak: BEBKA

Bu yazı toplam 2108 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
KEMAL AYDEMİR Arşivi
SON YAZILAR