Cumadan Gönüllere

Cumadan Gönüllere

KADIN EĞİTİMİ KAPSAMINDA AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROLARININ KADIN EĞİTİMİNE KATKISI

KADIN EĞİTİMİ KAPSAMINDA AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROLARININ KADIN EĞİTİMİNE KATKISI

Din ve insan dünya var olmaya başladığından beri birbiriyle ilişkili iki ana unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Hz. Âdem’in yaratılışı, ona isimlerin öğretilmesi ve halife misyonunun yüklenmesi bu ilişkiyi temellendirmiştir. Tarihî süreç içinde yaratıcı, bilgiyi insanlığa sunmuş, gereken zaman ve koşullarda da gönderdiği emir ve yasaklarını peygamberleri aracılığı ile nesnelleştirmiştir. Her peygamber bir öğretici ve uygulayıcı olarak tarih sahnesinde yaygın din eğitiminin öncüsü olmuştur.

Yüce dinimizin ilme ve eğitime yüklediği değer hepimizin malumudur. “… De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer, 39/9.) ayeti ilmin ve doğru bilginin, sahibi için ne kadar önemli bir farklılık olduğuna dikkat çeker. Yüce dinimiz ilmi nura, cehaleti karanlığa benzetir. “Kulları içinde ancak bilenler Allah’ın büyüklüğü karşısında heyecan duyarlar.” (Fatır, 35/28.) ayeti ile de bilmenin insana kattığı bilinç ve farkındalığın kâmil insan olma yolculuğunda ne kadar büyük bir nimet olduğunu hatırlatır. Çünkü ilim sahibi olmaktan maksat asla kuru bir bilgi hamallığı değildir. O nedenle yine vahyin penceresinde birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler, sağlıklı öğütlerle birbirlerine yol gösterenler de övgüye layık görülürler. Kişinin bilgisini artırması, kendisini daha donanımlı hâle getirmesi, ailesine, çevresine ve tüm topluma faydalı bir birey olması kadın için de erkek için de erdemli bir yoldur. Ülkemizde eğitim hangi yaşta ve durumda olduğumuzdan bağımsız olarak hatta evlerimizden çıkmadan da ulaşabileceğimiz çok seçenekli ve çeşitli imkânlarla sunulmaktadır.

Biliyoruz ki toplumun her bir ferdinin eğitim hakkı en temel haklar arasında sayılmakta olduğu gibi din hakkında doğru bilgiye ulaşma ve ihtiyaç duyduğunda manevi destek alma hakkı da bu kapsamdadır. Diyanet İşleri Başkanlığı da toplumu din konusunda aydınlatma görevini cami hizmetlerinin yanında sosyal ve kültürel içerikli din hizmetleri ile yerine getirmekte; kadın, erkek, genç ve yaşlı, toplumun her kesiminin sahih dinî bilgiye ulaşmasını sağlamaktadır. Özellikle doğru dinî ve ahlaki bilgilere sahip, aile olmanın sorumluluğunu taşıyan, bilinçli ve güçlü bireylerden oluşmuş sağlıklı bir aile ve toplum yapısının oluşması için çaba göstermektedir. Ancak ifade edilmelidir ki eğitim denildiğinde her birimizin ilk öğretmeni olan anneler aklımıza gelir, dolayısıyla kadındır insana ilk dokunan… Sonra şekillendiren… Şefkatle kucaklayıp büyüten, eğiten… O nedenle ne kadar emek versek de azdır kadının eğitimine.  Allah Resulü (s.a.s.) de Medine’de bu yüzden mescitte kadınlara yer açmış, haftanın belli günlerinde onlara vaaz vermiş, “Bir sorusu olan var mı?” diyerek onlara bilgiye ulaşma imkânı tanımıştır. Bizler de gerektiğinde kadınlarımızın, kız çocuklarımızın eğitimine giden yolları açık ve geniş tutmalıyız. Her bireye din hakkında doğru bilgiye ulaşma ve ihtiyaç duyduğunda manevi destek alma imkânı da sağlanmalıdır. Bu kapsamda ülkemizde topluma sahih ve doğru dinî bilgi ışığında rehberlik yapma, vaaz ve irşat yoluyla din hizmeti sunma vazifesi Diyanet İşleri Başkanlığımıza tevdi edilmiştir. Başkanlığımızın, cami hizmetlerinin yanında sosyal ve kültürel içerikli din hizmetleri ile kadın, erkek, genç ve yaşlı toplumun her kesimine sahih dinî bilgiyi ulaştırmak asli görevlerindendir. 

Sağlıklı ve huzurlu bir toplumun inşası, elbette sağlam kişiliğe sahip kendisine güvenilen bireylerden oluşan ailenin inşasıyla mümkündür. Allah’ın varlık dünyasına vurduğu ilahi bir mühür olan aile, insan için olduğu kadar toplum için de vazgeçilmez bir kurumdur. Aile bireylerini birbirine bağlayan muhabbet ve merhamet bağları ne kadar güçlüyse aile de toplum da o kadar güçlü ve sağlıklı olur. Dolayısıyla aileyi ve aile içinde bireyi tehdit eden problemlere çözüm üretmek; kadın, çocuk, genç, yaşlı, toplumun sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan kesimlerine dinî rehberlik ve manevi destek hizmeti sunmak elzemdir. Bu bağlamda “Aile, kadın, gençlik ve toplumun diğer kesimlerine yönelik dinî konularda aydınlatma ve rehberlik yapma” görevi Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. Aileye yönelik hizmetler 2011 yılından itibaren Genel Müdürlük bünyesinde kurulan Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı koordinesiyle yürütülmektedir. Daire Başkanlığının kurulma amacı; doğru dinî ve ahlaki bilgilere sahip, aile olmanın sorumluluğunu taşıyan, bilinçli ve güçlü bireylerden oluşmuş sağlıklı bir aile yapısının oluşturulmasına ve korunmasına katkı sağlamaktır. Toplumun diğer katmanlarıyla birlikte ilgi ve korunmaya muhtaç gruplara sunulacak dinî rehberlik hizmeti de yine görev tanımı içerisinde yer 
almaktadır. Kadının eğitimi konusunun iki yönlü bir çabayı gerektirdiğinin altını çizmek gerekmektedir. Bu çaba bir yandan kadının eğitimi anlamına gelirken diğer yandan da kadının eğitiminin ne denli önemli olduğu konusunda toplumun eğitilmesi demek olduğu için çok yönlü ve kapsamlı olmalıdır. Bu açıdan çok önemli bulduğumuz bir faaliyetimiz, kız çocuklarının okullaşma oranının en düşük olduğu illerde gerçekleştirdiğimiz “Kız Çocuklarının Okullaşmasının Sağlanması ve Çocuk İşçiliği ile Mücadele” konulu seminerlerimiz olmuştur. Kız çocuklarının eğitimi konusunda ailelerin farkındalık kazanması için il ve ilçe merkezlerinde, köylerde, kahvehanelerde toplantılar, vaazlar yapılmış, yerel radyo ve televizyonlarda programlar düzenlenmiştir. Son zamanlarda gündemimizi meşgul eden salgın hastalıkla mücadele ve bu süreçte insanların evde kalma süresinin uzaması, çevrim içi eğitimleri zorunlu hâle getirmiştir. Bu bağlamda sürecin sağlıkla atlatılabilmesi ve aileyi ayakta tutan değerlerin canlı tutulmasını sağlamak amacıyla Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından “Pandemi Sürecinde Aile Eğitimleri Projesi” uygulanmaya başlamıştır. Seminer başlıkları Başkanlıkça hazırlanıp il müftülüklerine gönderilmektedir. Kadınlar özelinde verilen eğitimler sosyal medya platformlarından çevrim içi olarak 81 ilde uygulanmaktadır. 

Aile ve Dini Rehberlik Dairemizin şiddeti önleme konusunda da çalışmaları da bulunmaktadır. Bunlardan ilki olan “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması” projesidir. Aile içi şiddetin kadınlarımızın, çocuklarımızın ve yaşlılarımızın maruz kaldığı şiddet hadiselerinin son bulması ve asla bir daha yaşanmaması için etkili, sürekli ve somut önlemlerin alınması amacıyla “Ailenin Korunması ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Toplumsal Farkındalığın Sağlanması” gibi bölgesel eğitimler yapılmaktadır. Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere ailenin bütün fertlerine yönelik; şiddetle, ihmal ve istismarla, sosyal medya bağımlılığıyla, çocuk yaşta evliliklerle, intihar ve namus cinayetleriyle mücadele çalışmaları yapılmaktadır.

Bu bağlamda, Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı, bağlı büroların/merkezlerin hizmet kalitesini, etkinliğini ve tanınırlık oranını artırmak, toplumun özel din hizmeti sunulmasını gerektiren kesimlerine yönelik hizmetleri geliştirmek, genelde aile özelde ise kadın, erkek, çocuk, yaşlı aile bireylerine karşı cami dışı din hizmetlerini geliştirmek, din hizmetlerini toplumun farklı kesimlerine ulaşacak şekilde çeşitlendirmek ve verimliliğini artırmak üzere faaliyet ve projelerini sürdürmektedir. Başkanlığımızın sürdürmekte olduğu hizmetin muhatabı insandır. İnsan yeryüzündeki anlam arayışını, kimliğini ve kişiliğini bulma sürecini ancak okuma öğrenme eylemiyle gerçekleştirebilir. Öğrendikçe yol alır ve halifelik misyonu gereği yeryüzünü inşa edebilir.  İnsan, ilimle kendini bilir ve bilinç düzeyini artırabilir. Vahyin ilk emri “Oku!” gereği ilme muhatap kılınan kadının, gerçek anlamıyla İslam’daki hak ve ehliyeti, itibar ve değeri, sağlıklı ve güçlü bir toplum inşa etmedeki rolü aşikârdır.

Dolayısıyla Başkanlığımız, daha kapsamlı yürüttüğü çalışmalarla kadınların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi hususunda dinî, kültürel, sosyal faaliyetler başlığı altında; eğitim, seminer, konferans, vaaz, basılı ve görsel yayınlar olmak üzere programlar gerçekleştirmektedir. Son söz; kadın, erkek, çocuk, yaşlı her vatandaşımızı il müftülüklerimize uğrayarak ya da telefonla arayarak rahatlıkla ulaşabilecekleri Aile ve Dinî Rehberlik bürolarımıza/merkezlerimize ve programlarına katılmaya davet ediyoruz. Her şey eksilebilir ama paylaşılan bilgi mutlaka artar.

 

Bu yazı toplam 723 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Cumadan Gönüllere Arşivi
SON YAZILAR