MUZAFFER TEKELİOĞLU

MUZAFFER TEKELİOĞLU

SELAM OLSUN

Anayasa değişikliği ile alakalı referandum için nisan ayı içinde halkımız sandıklara gidecek. Seçmen Anayasa değişikliğini uygun görürse “EVET”, uygun görmezse “HAYIR” oyunu kullanacak. Referanduma hayır diyecekler falanca falancalar evet dediği için biz Hayır diyeceğiz, Referanduma Evet diyecekler biz falanca falancalar hayır dediği için Evet diyeceğiz gibi boş laflarla savunmalar yapıyor. Onlara yardımcı olmak için evvela Anayasa değişikliği hangi maddeleri kapsıyor bir göz atalım.

Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak, Milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 5 yılda bir aynı gün yapılacak, Meclis, denetim ve bilgi edinme yetkisini, "Meclis araştırması", "Genel görüşme", "Meclis soruşturması" ve "Yazılı soru" yoluyla kullanacak, Cumhurbaşkanının partisiyle ilişiği kesilmeyecek, Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olacak. Bir kişi en fazla 2 kez cumhurbaşkanı seçilebilecek., Cumhurbaşkanlığına, seçimlerde geçerli oyların en az yüzde 5'ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek., Seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek, Cumhurbaşkanı "Devlet başkanı" olacak, yürütme yetkisini üstlenecek, Başkomutanlığı temsil edecek. Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atayacak ve görevlerine son verecek, Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunacak, Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek, Kanunda açıkça düzenlenen konularda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacak, TBMM'nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz olacak, TBMM cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında soruşturma açılmasını isteyebilecek, Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen cumhurbaşkanı seçim kararı alamayacak, Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilecek, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak, Milletvekilleri, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erecek, TBMM, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek, Cumhurbaşkanı, kanunda düzenlenen ilgili şartların gerçekleşmesi halinde OHAL ilan edebilecek, Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adı, Hakimler ve Savcılar Kurulu şeklinde değişecek, Bütçeyi Cumhurbaşkanı Meclise sunacak, Bakanlar Kurulu olmayacak. Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılacak ve yerine getirilecek, TBMM'nin bir sonraki seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019 tarihinde birlikte yapılacak, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve askeri mahkemeler kalkacak.

Her vatandaş kendi hür iradesi ile oyunu kullanacak… Sandıklardan çıkan karara herkes saygı gösterecek, göstermeli de… Bir eğitimci olarak istikrar, kalkınma, aydınlık günler, insanlarımızın yüzünün gülmesi, birbirine saygılı bir toplum oluşması hepimizin olduğu gibi, benim tek isteğimdir.

Ülkenin huzuru ve istikrarı için üzerine düşeni yerine getirecek olan halkımıza selam olsun…

Anayasa oylamasının sükûnet içinde geçmesini sağlayacak başta sandık görevlileri olmak üzere, güvenlik güçlerine, il ve ilçe seçim kurullarına selam olsun.

Oyunun rengini açıklayan kişi ve kuruluşlara hakaret etmeyen, saygı duyan, hoşgörü ile karşılayan kişilere selam olsun.

Sonuçları tarafsız bir şekilde bizlere ulaştıracak olan basın mensuplarına selam olsun.

Anayasa oylaması yapılacak güne kadar taşkınlık yapmayan, birbirleri ile nezaket çerçevesi içinde diyalog içinde bulunan siyasi parti temsilcilerine selam olsun.

Karşılaştıklarında birbirlerine başarılar dileyen, dostça selamlaşan insanlarımıza selam olsun.

Anayasanın maddelerinin olumlu ya da olumsuz taraflarını anlatmak için dernekler, köy kahveleri, işyerlerine giden parti temsilcilerine ve onları misafir eden yetkililere, vatandaşlara selam olsun.

“Evet” ya da “Hayır” için oyunu kullandıkları halde camide, kahvede, pazarda, caddede bir araya gelen, omuz omuza vermiş, kol kola girmiş vatandaşlarımıza selam olsun.

Sosyal medyada görüşünü açıklayan, anayasanın değişen maddelerini saf ve temiz duygularla yorumlayan, o yorumları okuyup tebessüm eden, hoşgörü ile karşılayan arkadaşlıklara selam olsun.

Kendi çıkarları doğrultusunda değil, memleketin menfaatleri doğrultusunda aklı selimle hareket edip tercihini yapanlara selam olsun

Vatandaşlık görevini yerine getirmek için oyunu kullanan, ertesi günü fabrikasında üretimi artırmak için gayret gösteren işçimize selam olsun.

Okuluna koşarak bilgiye susamış, sahip olduğumuz değerleri kazanmak için bekleyen pırıl pırıl öğrencilerimize sarılan, kucaklayan, anne ve baba sevgisi ile bağrına basan öğretmenlerimize selam olsun.

Resmi dairelerde görevli olan, iş gördürmek için gelen vatandaşlara kolaylık sağlayan yöneticilerimize ve çalışanlarımıza selam olsun.

Sonuç olarak devletini seven, bayrağına saygı duyan, vatanına sahip çıkan, dış güçlere fırsat vermeyen halkımıza, bayrağı için, dini için, mukaddesatı için şehadet şerbetini kana kana içmiş aziz şehitlerimize selam olsun.

Kin yerine sevgi tohumlarını ekenlere, kardeşliği, barışı, hakkı ve hukuku düstur edinenlere, memleketimizi Hz. Ömer’in adaletiyle yönetenlere, Şeyh Edebali’nin nasihatleri doğrultusunda hareket edenlere selam olsun.

Birbirlerinin duygu ve düşüncelerine saygı duyan, tercihleri ne olursa olsun dosta düşmana karşı kenetlenen, tek yürek, tek bilek olan Türkiye sevdası ile yanıp tutuşan dostlara selam olsun…

 

Bu yazı toplam 4738 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR