Doç. Dr. Muzaffer AYDEMİR

Doç. Dr. Muzaffer AYDEMİR

Altınbaş Üni. Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Muzaffer AYDEMİR hakkında

Doç. Dr. Muzaffer Aydemir, 1967 yılında Küre Köyü’nde dünyaya gelmiştir. İlkokul eğitimini Küre Köyü’nde, ortaokul eğitimini Söğüt’te, lise eğitimini de 1984 yılında Bilecik Ertuğrul Gazi Lisesi’nde tamamlamıştır. 1989 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun olmuş, 2017 yılında emekli olana kadar 28 yıl çeşitli birliklerde, alay komutanlığı dahil görevler yapmıştır. Bosna Hersek Savaşı’nın hemen sonrasında, 1998 yılında Çokuluslu Birinci Amerikan Taktik Tümeni’nde Ani Müdahale Bölük Komutanlığı (QRF) görevini icra etmiştir. Ayrıca, 6 yıl boyunca Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında stratejik plan subayı ve yönetici olarak çalışmıştır. Akademik alanda, yüksek lisans eğitimini 2002 yılında Lefke Avrupa Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler dalında, doktorasını da 2010 yılında da Çukurova Üniversitesi’nde işletme dalında tamamlamıştır. Şubat 2019 tarihinde Altınbaş Üniversitesi Yönetimi Bilişim Sistemleri Bölümünde göreve başlayan Doç. Dr. Muzaffer Aydemir akademik eğiticiliğinin yanında yönetsel görevler de yapmaktadır.

SON YAZILAR